Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2013r.


Protokół Nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
w dniu 10 maja 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich  - Hanna Sobiechowska    
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Robert Grochowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia; 
  3. Opinia w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2012r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi z wykonania w/w budżetu; 
  4. Opinia w sprawie wniosku Rady Sołeckiej Sołectwa Wałdówko dot. możliwości utworzenia alternatywnego ośrodka edukacji przedszkolnej w Wałdówku;     
  5. Wolne wnioski i zakończenie. 
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja przełożyła zatwierdzenie protokołu na następne posiedzenie.
 
Ad.3. Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu  Pani Buchwald wyjaśniła, że uchwała absolutoryjna dotyczy zatwierdzenia przez Radę Miejską budżetu za 2012r. przez Burmistrza, łącznie z złącznikiem dotyczącym mienia związana jest również z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminy. Na który składa się bilans Gminy, w którym jest zapisane jaki był stan środków na dzień 31 grudnia, jaki był stan zadłużenia oraz wynik finansowy. A także łącznego sprawozdania finansowego na który składa się bilans wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy tj. szkół, opieki społecznej i CSiR, łączny rachunek zysków i strat i łączne zmiany w funduszu. Wiąże się również z pozytywną opinią Izby Obrachunkowej, którą radni mieli już okazję się zapoznać, jak również z pozytywnym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej która na swoim posiedzeniu dnia 8 maja 2013r wydała pozytywną opinię po wykonaniu budżetu i weryfikując ten budżet i w ciągu roku wyrywkowymi kontrolami. Każdy z radnych otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu i miał okazję się z nim zapoznać. Opinia Izby Obrachunkowej została umieszczona na stronie BIP gminy, niezwłocznie po tym jak Gmina ją otrzymała.
 
Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu za 2012r i udzielenia Burmistrzowi absolutorium.
  
Ad.4 .Pan Przewodniczący przytoczył członkom Komisji treść wniosku sołectwa Wałdówko w sprawie możliwości utworzenia alternatywnego ośrodka edukacji przedszkolnej w Wałdówku.  Pan Grochowski poprosił o zabranie głosu Panią Sobiechowską aby przybliżyła Komisji  ten wniosek. Pani Sobiechowska wyjaśniła, że mieszkańcy wnioskują o uruchomienie ośrodka  przedszkolnego w Wałdówku, należy zwrócić uwagę na fakt, że świetlica wiejska w Wałdówku nie jest gminną własnością, ponadto aby w budynku mógł powstać ośrodek przedszkolny to muszą być spełnione pewne kryteria zwłaszcza budowlane m.in. muszą być toalety, umywalki, w odpowiednim stanie muszą być ściany podłogi, należy też zwrócić się do właściciela budynku w którym znajduje się świetlica, aby przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Pani Sobiechowska dodała, że w sąsiednim Wałdowie znajdują się dwa oddziały przedszkolne z tym, że jeden będzie działał do końca sierpnia a drugim nie wiadomo co się stanie, gdyż bardzo dużo dzieci odchodzi już do szkoły. Pani Sobiechowska poprosiła komisję o zaopiniowanie wniosku, ponieważ trzeba później zdobyć zgodę właściciela, następnie dostosować świetlicę do wymaganych warunków a także wprowadzenie przepisów sanepidu a na to niezbędne jest uruchomienie środków finansowych. Pan Horyd powiedział, ze był z Panem Dolnym na zebraniu w Wałdówku i był ten temat poruszony przez Sołtysa, była tam również Pani Dyrektor Maciaszek, która ustosunkowała się do tego wniosku. Pan Horyd dodał, że obecny stan świetlicy nie odpowiada wymogom, był tam sklep, ściana została już wyburzona i świetlica zostanie powiększona, ponadto Pan Horyd powiedział, że sanitariaty będą robione a co do właściciela  budynku to wydzierżawił pomieszczenia świetlicy no okres chyba 5 lat nieodpłatnie. Pan Horyd zauważył, że deklaracje trzeba by było zebrać też od rodziców z sąsiednich wsi i sprawdzić ile dzieci w rzeczywistości byłoby chętnych. Pan Grochowski powiedział, że pismo jest adresowane do burmistrza i to on powinien na nie odpowiedzieć, Komisja nie powinna zajmować się tym tematem, nie powinna opiniować tego pisma. Pan Dolny powiedział, że nie powinno się przekreślać tej propozycji, ale należy sprawdzić dane meldunkowe, czy w Wałdówku jest tyle dzieci. Pani Sobiechowska powiedziała, że sprawa została przedstawiona na Komisji Oświaty zgodnie z kompetencją Komisji. Pan Grochowski powiedział, że odpowiedzi powinien udzielić burmistrz, nie jest potrzebna opinia Komisji. Pan Horyd powiedział, że jeśli zostaną spełnione wszelkie warunki, to nie jest przeciwny wnioskowi.      Pan Porożyński powiedział, że najpierw trzeba się rozeznać ilu będzie chętnych, czy budynek spełni warunki, czy w ogóle w dzierżawionym budynku można coś takiego organizować w dzierżawionym budynku, czy uzyska się na to środki, czy CKiS może dalej pozyskiwać środki zewnętrzne dla ośrodków przedszkolnych i je prowadzić, dopiero jak już te kwestie się wyjaśni to wtedy można zadecydować czy oddział przedszkolny  tam może powstać, jest na razie za dużo niewiadomych w tej sprawie. Pan Grochowski podkreślił, że sprawa utworzenia punktu nie powinna trafić na tym etapie do Komisji, bo jest w tej sprawie obecnie zbyt mało danych. Pan Horyd zapytał, czy punkty przedszkolne będą prowadzone przez kulturę, czy też będą prowadzone w systemie oświaty. Pan Porożyński podkreślił, że te ośrodki powinny być prowadzone w systemie oświaty. Pani Sobiechowska powiedziała, że nadal punkty przedszkolne zgodnie z prawem mogą być prowadzone w systemie kultury, pomimo nacisków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pan Grochowski powiedział, że Komisji w tej sprawie otrzymała już poprzednio sprzeczne informacje. Pan Porożyński przypomniał, że zgodnie z informacją Pani Maciaszek środki na punkty przedszkolne może pozyskać oświata, dlatego też trudno jest mu teraz ustosunkować się do przedstawionego wniosku. Pani Grochowska nadmieniła, że gdyby punkty przedszkolne przeszły pod oświatę, to kosztowałoby to budżet Gminy co najmniej dodatkowe 700tys.zł.          
 
Komisja, po dyskusji, w związku z rozbieżnymi informacjami w sprawie sposobu finansowania punktów przedszkolnych nie wypracowała opinii w sprawie w/w wniosku.
 
 
Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Grochowski zaproponował aby po sesji absolutoryjnej dokonać wizytacji Orlików oraz spotkać się z nauczycielami WF, w godzinach popołudniowych.    
 
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                            Przewodniczący Komisji
                                                                                Robert Grochowski
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

Wytworzył: Tomasz Dix (10 maja 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (22 lipca 2013, 10:06:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 688

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij