Protokół Nr 48/2013 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 25 września 2013r.


Protokół Nr 48/2013
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 25 września 2013r.   
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.
 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu poinformowała, że jego tematem będzie uzupełnienie wniosku o wpis do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego. Pani Grochowska powiedziała, że Kapituła Księgi rozpatrując wniosek o wpis do Księgi małżeństwa lekarzy Państwa Janiny Strep – Szymańskiej i Jerzego Szymańskiego stwierdziła, że w jego uzasadnieniu jest zbyt mało informacji o zasługach Pani Janiny Strep – Szymańskiej. Wobec powyższego Pani Grochowska pozyskała dodatkowe informacje o osobie Pani Janiny Strep – Szymańskiej, szczególnie w zakresie jej działalności obejmującej teren całego Powiatu Sępoleńskiego. Pan Rohde zaznaczył, że Kapituła Księgi akceptuje rocznie tylko jedną kandydaturę z każdej Gminy, akceptacja następuję nie większością głosów, lecz musi być jednogłośna.
Pani Grochowska następnie zapoznała członków Komisji z uzupełnionym wnioskiem, zawierającym informacje o Pani Janinie Strep – Szymańskiej, pozyskane przez Panią Grochowską.                           
 
Komisja zaakceptowała jednogłośnie treść uzupełnionego wniosku, który przedłoży do Przewodniczącego Rady Miejskiej, celem dalszego nadania biegu sprawie wpisu Pani Janiny Strep – Szymańskiej do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego.        
 
Po głosowaniu Przewodnicząca zakończyła posiedzenie. 
 
 
                                                                           Przewodnicząca Komisji
                                                                              Wiesława Grochowska 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (25 września 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (16 grudnia 2013, 15:38:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 701