Protokół Nr 38/2013 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2013r.


Protokół Nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w dniu 29 sierpnia 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa- Jarosław Dera.  
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie projektu uchwały dotyczącej wzoru deklaracji śmieciowej;
  3. Wolne wnioski i zakończenie.  
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.      
 
Ad.2. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany wzoru deklaracji śmieciowej.
 
Komisja zatwierdziła jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.
 
 
Ad.3. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
-   wniosek o pobieranie śmieci
-   zapytanie o przewoźnika autobusowego
Pan Jagodziński wystąpił z wnioskiem w sprawie pobierania opłat za śmieci w danych środowiskach.
Pan Antoni Dolny zwrócił się z zapytaniem do Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa o przewoźnika autobusowego. Czy zgłosił się zainteresowany przewoźnik, który miał zapewnić przewozy autobusowe mieszkańców miejscowości Skarpy, Zalesia, Teklanowa, Wałdowa, Komierowa.   
 
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.               
 
 
 
 
                                                                                         Przewodniczący Komisji   
                                                                                                   Antoni Dolny
 
 
protokołowała:
Wanda Środecka   
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (29 sierpnia 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 września 2013, 15:39:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610