Protokół Nr 4/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2011r.

Protokół Nr 4/11
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2011r.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
  1. Radny Rady Miejskiej  – Marian Herder
  2. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  – Jarosław Dera
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych poinformował, że tematem wiodącym posiedzenia będzie przeprowadzenie wizji lokalnej celem dokonania ustaleń w zakresie uregulowania gospodarki wodnej w Wilkowie w obrębie gospodarstwa rolnego Pana Dariusza Koczwary.   

Komisja następnie udała się do Wilkowa celem dokonania w/w wizji lokalnej.

W wizji uczestniczyli:
  1. Sołtys Wilkowa – Dariusz Pieczywek
  2. Strona – Dariusz Koczwara 
  3. Strona – Mirosław Jamniuk 
  4. Ojciec strony – Edward Jamniuk         
  5. Ojciec strony – Wiesław Koczwara  

Wizja lokalna obejmowała w szczególności lustrację spornego terenu tj. działki Pana Dariusza Koczwary, położonej w miejscowości Wilkowo – celem stwierdzenia udrożnienia tj. możliwości odpływu wody opadowej i roztopowej z terenu wspomnianej działki.

Ustalono, że przepływ wody spowodowany jest działaniami, prowadzonymi prawdopodobnie niezgodnie z prawidłowym wykorzystaniem terenu. Komisja nie ustaliła podmiotu powodującego działania niezgodne z prawem. Komisja stwierdziła natomiast konieczność przywrócenia stanu pierwotnego gminnej drogi rozdzielającej teren, a także ewentualne wybudowanie przepustu pod tą drogą, co spowoduje prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodnej na wspomnianym terenie.                
Stwierdzając, że stronami spornymi są Pan Dariusz Koczwara i Pan Mirosław Jamniuk, Komisja doprowadziła do spotkania z udziałem powyższych osób celem wypracowania tylko i wyłącznie propozycji w sprawie ewentualnego kompromisu w sprawie. Realizacja uzgodnień zależy tylko i wyłącznie od woli stron.  

Ostateczne ustalenia, do których wypełnienia zobowiązali się Pan Dariusz Koczwara i Pan Mirosław Jamniuk, a które Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej przyjęła do wiadomości:
  1. Doprowadzić do realizacji ustaleń podjętych w /w sprawie wg wariantu Nr 1 określonego na spotkaniu przeprowadzonym w gabinecie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego tj. w dniu 30 listopada 2010r. (notatka urzędowa zawierająca tenże wariant stanowi załącznik do protokołu).
  2. Rozpoczęcie realizacji w/w prac nastąpi w okresie „pożniwnym”. 
  3. Prace będą prowadzone w uzgodnieniu z Gminną Spółką Wodną, Sołtysem Wilkowa oraz Urzędem Miejskim.  
Przewodniczący Komisji
Antoni Dolny  

protokołował:
Tomasz Dix           

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (17 lutego 2011)
Opublikował: Administrator (30 marca 2011, 15:20:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1211