Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 4 lipca 2013r.


Protokół Nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 4 lipca 2013r.   
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Maria Grochowska;
2. Inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Marcin Koniszewski.  
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który przypomniał, że ma ono na celu przeprowadzenie wizji lokalnej ścieżki rowerowej na trasie Sępólno Krajeńskie – Więcbork i dokonanie ustaleń w zakresie prawidłowości wykonania tej inwestycji.
 
 
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, Komisja dokonała poniższych ustaleń i wypracowała następujące wnioski:     
 
 
1. Zatrudnić w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego pracownika do prowadzenia prac konserwacyjnych na plaży miejskiej i promenadzie;    
 
2. Rozważyć ułożenie kostki polbrukowej na posesji przy zejściu z Placu Wolności na molo, a przynajmniej dokonać odmalowania elewacji budynku i uporządkowania terenu posesji. Brak estetyki tego miejsca kłoci się z wyglądem zejścia zagospodarowanego w ramach projektu budowy mola. Należy także rozważyć założenie monitoringu obejmującego ten teren celem zapobieżenia często dokonywanego tam niszczenia mienia;  
 
3. Umiejscowić przy wyjeździe z ulicy Turystycznej tablicę informacyjną wskazującą ścieżkę rowerową w kierunku Więcborka;    
 
4. Wyrównać obniżoną nawierzchnię pobocza ścieżki rowerowej przed Kawlami, poprowadzić prawidłowy odpływ wody z tego miejsca poprzez założenie drenarki;    
 
5. Umiejscowić dwie tablice wskazujące przebieg ścieżki rowerowej zarówno w kierunku Sępólna Krajeńskiego jak i Więcborka, także umiejscowić znak roweru po skręcie w prawo na tym skrzyżowaniu (miejsce – okolice leśniczówki w okolicy wsi Dąbie);  
 
6. Uzupełnić oznakowania na kolejnym skrzyżowaniu;
 
7. Na trzecim skrzyżowaniu usunąć zakrzaczenia przy ścieżce rowerowej;
 
8. Uzupełnić oznakowania na skrzyżowaniu z Wituni w stronę Sępólna Krajeńskiego;   
 
9. Dokonać przeglądu i umiejscowić bardziej czytelne oznakowanie ścieżki rowerowej na terenie Więcborka;
 
10. Umiejscowić dodatkowy punkt wypoczynkowy na ścieżce rowerowej na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (od strony Kawli do punktu granicznego na Rzece Orli);
 
11. Rozważyć umieszczenie na wszystkich tablicach informacyjnych napisów o odległości do punktu docelowego oraz o orientacyjnym czasie dotarcia do niego.
 
 
 
         Po przeprowadzeniu wizji lokalnej Przewodniczący zakończył posiedzenie.        
 
 
 
                                                                               Przewodniczący Komisji  
                                                                                      Grzegorz Dudek       
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (4 lipca 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (11 września 2013, 13:30:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 668