Protokół Nr 24/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 3 października 2012r.


Protokół Nr 24/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 3 października  2012r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz Dyrektor CSiR  w Sępólnie Kraj. Marek Chart.
           
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. Kontrola działalności oraz wykorzystanie przyznanych środków finansowych dla Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj.
4. Wolne wnioski i zakończenie.
 
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu wrześniu.
Ad.3. Komisja przeprowadziła kontrolę działalności oraz wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Gminę dla CSiR w I półroczu 2012r. Komisja przeprowadziła kontrolę w siedzibie CSiR , wyjaśnień udzielał  Dyrektor  Marek Chart.
Poinformował, że aktywnie działają, wykorzystują środki ,współpracują z  klubem  wynajmując obiekty sportowe.
Organizują zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i mieszkańców  gminy. Organizujemy turnieje piłkarskie , ciągle coś się dzieje.
W chwili obecnej badamy rynek i potrzeby społeczeństwa by organizować jak najwięcej imprez masowych rekreacyjnych i sportowych.
W chwili obecnej najważniejsza jest rozbudowa bazy noclegowej. Chcemy starą kadrówkę adaptować na pomieszczenia noclegowe, w chwili obecnej jesteśmy w fazie  wyliczania kosztów tej adaptacji, dużo prac remontowych wykonaliby nasi robotnicy gospodarczy. Uruchomienie hotelu nawet dla jednej osoby jest opłacalne, ponieważ pokrywa koszty  amortyzacji i obiekt nie niszczeje.
Dyrektor poinformował, że została odnowiona stara część obiektu i powinny być wymienione grzejniki w pilawie .
Zgłosiła się firma „PROMAR”, która na zasadzie audytu  wyszukiwała będzie oszczędności w utrzymaniu budynku.
Przewodniczący Komisji Pan Dudek zapytał o usterki, które są na obiekcie.
Dyrektor odpowiedział, że część usterek takich jak przecieki została usunięta we własnym zakresie przez pracowników gospodarczych, jednak pozostałe usterki muszą być usunięte przez wykonawcę i zwróciliśmy się do wykonawcy i ich usunięcie.  
Pan Porożyński poruszył sprawę usterek i wilgoci  w budynku na ul. Jeziornej oraz sposobu odpłatności za wynajem pomieszczeń w tym obiekcie przez stowarzyszenia.
Jeżeli chodzi o wilgoć, która pojawiła się w budynku jest to niezależne od wykonawcy, wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem, może to być sprawa podłoża pod budynkiem, będziemy szukać przyczyn, może gdy obiekt będzie ogrzewany to wilgoć zostanie zlikwidowana.
Pan  Marek Chart poinformował zebranych, że  jest tylko administratorem budynku, dba o porządek w obiekcie i na zewnątrz, a Gmina  podpisuje umowy z najemcami i ustala wysokość czynszu np. za wynajęcie sali  konferencyjnej za jedną godzinę płaci się 50 złotych, można obniżyć tą stawkę  do 90% tak jak dla Uniwersytetu III Wieku .
Pan Porożyński wypowiedział się za tym aby wszystkie stowarzyszenia  uiszczały chociaż niewielkie opłaty za wynajem pomieszczeń.
Klub MLKS „Krajna” płaci  za wynajem obiektów  od CSiR  około 10 tysięcy miesięcznie co stanowi 120 tysięcy rocznie.
Pan Grzeca poruszył sprawę  parkingu przy Centrum Aktywności Społecznej, który można byłoby wybudować na gruncie Starostwa, który znajduje się przy obiekcie.
Pan Porożyński poruszył sprawę odmalowania hangaru żeglarskiego który w chwili obecnej szpeci i nie pasuje do kompleksu obiektów.
Pani Anna Miczko zapytał dyrektora o to czy wziął pod uwagę organizacje dużych imprez dla społeczeństwa całej Gminy jak organizacja zabawy sylwestrowej, dużych imprez z uczestnictwem  zespołów  biesiadnych.
Dyrektor wyjaśnił sprawę organizacji takich imprez, są obawy czy społeczeństwo będzie chciało skorzystać z takich imprez jednak powiedział, że będzie próbował.
Poinformował zebranych, że otrzymał 600 tysięcy dotacji z czego do końca czerwca wydano 70 % środków. Poinformował również o tym, że jednostka jako Zakład Budżetowy była bardzo dobrym pomysłem, mobilizowała do działania jednak była wielka niepewność co do dnia następnego, przekształcenie w jednostkę budżetową  spowodowało pewność, że będę miał chociaż środki na podstawowe potrzeby aby utrzymać obiekt. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań aby działać tak by działalność  CSiR  przynosiła korzyści, będę starał się zarobić.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poruszył sprawę plaży i pomostu, jest to konieczna inwestycja, ze względów finansowych nie można podjąć działań w tym kierunku, stwierdził, że konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych , które pokryłyby część inwestycji.
    
 
Po przeprowadzeniu kontroli Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w działalności Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. jak i zasadności rozdysponowania środków przyznanych  Gminę w I półroczu 2012r.  
 
 
 
Wnioski  kontroli:
1. W Gminie powinien powstać zespół pracowników, który zajmowałby się pisaniem projektów, pozyskiwaniem środków  zewnętrznych i wiadomo by było kto jest odpowiedzialny za ewentualne błędy i  braki  w wykonywanych zadaniach.
2. Ponadto zasugerowano Dyrektorowi aktywne poszukiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności.      
                              
 
Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                       Grzegorz Dudek      
 
 
protokołowała:
Wanda Środecka
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (3 października 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (17 grudnia 2012, 10:50:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660