Protokół Nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 9 maja 2012r.


Protokół Nr 20/2012
  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 9 maja 2012r.
 
    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu – Marcin 
    Koniszewski;
4. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki. 
 
   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:        
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołu z miesiąca kwietnia;
3. Informacja z realizacji wniosków wysuniętych na poprzednim posiedzeniu;
4. Wypracowanie opinii Komisji dot. wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium dla
    Burmistrza z wykonania budżetu Gminy za 2011r.;
5. Kontrola realizacji i wykonania projektu budowy kompleksów boisk sportowych „Orlik”;
6. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.  
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego posiedzenia w miesiącu kwietniu.
 
Ad.3. Komisja przyjęła do wiadomości pisemne odpowiedzi w sprawie dwóch wniosków wysuniętych na swoim poprzednim posiedzeniu (dotyczy liczby pracowników sporządzających w Urzędzie Miejskie wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych oraz wyjaśnienia przyczyny odrzucenia wniosku o dofinansowanie zagospodarowania plaży miejskiej. Komisja stwierdziła dalszą konieczność aktywnego pozyskiwania środków w szczególności „szukania” kolejnych konkursów na zagospodarowanie plaży.   
 
Ad.4. Pani Skarbnik Gminy przestawiła Komisji łączne sprawozdanie (dotyczące wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy) z wykonania budżetu Gminy za 2011r. a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu jak również informacje o stanie mienia komunalnego.      
 
Komisja, po dokonaniu analizy w/w bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego, nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji.
 
Wobec powyższego Komisja jednogłośnie (w obecności trzech członków uczestniczących w posiedzeniu) postanowiła przyjąć przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2011r. i wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sępolna Krajeńskiego z wykonania tego budżetu. Komisja ponadto wypracowała opinię w sprawie wykonania budżetu, z której wynika uzasadnienie przyjęcia sprawozdania i wniosku o udzielenie absolutorium.
Komisja przedłoży swoje stanowisko, wraz z wypracowaną opinią, Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
   
Ad.5. Komisja dokonała kontroli   realizacji i wykonania projektu budowy kompleksów boisk sportowych „Orlik”. Wyjaśnień udzielał Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Marcin Koniszewski. 
 
Komisja, w szczególności zapoznała się z dokumentacją obejmującą realizacje budowy kompleksu boisk sportowych przez Zespole Szkół w Wałdowie i Zespole Szkół w Lutowie.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przejrzanej dokumentacji.     
 
Pan Koniszewski wyjaśnił, że projekty boisk były opracowane jako wzór ministerialny, adaptację na teren Gminy Sępólno Krajeńskie wykonała forma Projbud, nadzór inwestorski na budową „Orlików’ prowadził zgodnie z umową Pan ………, łączne wynagrodzenie brutto wyniosło 14.760zł. Wykonawca inwestycji była natomiast firma Tartan, wyłoniona podczas przetargu, która zaaferowała najniższą cenę wykonania inwestycji. Nawiązując do opóźnień w wykonaniu inwestycji powiedział, że został spisany w tej sprawie spisany stosowany aneks, wykonawca zmieścił się z wykonaniem inwestycji w terminie tam zawartym. Nawiązując do jakości wykonanych prac powiedział, że stwierdzono tylko drobne usterki.
Komisja przyjęła wyjaśnienia do wiadomości.
 
Pan Dudek poddał jeszcze raz pod rozwagę możliwość zakupu tzw. czesarki do konserwacji nawierzchni „Orlików”. Zapytał także o koszt poboru energii podczas prac przy budowie „Orlików”. Przybyły na posiedzenie Pan Tymecki powiedział, że energię udostępniały szkoły na koszt własny, niemniej jednak płatności z tego tytułu nie były wysokie (około 200 – 250zł. miesięcznie).     
               
Ad.6. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Na pytanie Pana Porożyńskiego Pani Skarbnik poinformowała, że do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego pozostaje jeszcze refundacja za inwestycję budowy „Orlików (kwota około 666tys.zł.) oraz za rewitalizację miasta (kwota około 1,5mln.zł.).
- Odnośnie wniosku Pana Dudka dotyczącego przekazywania całej kwoty ze sprzedaży lokali komunalnych na remonty gminnej substancji mieszkaniowej Pani Skarbnik poinformowała, że możliwość takiego zapisu istnieje tylko w uchwale budżetowej.
- Pani Skarbnik, w związku z opłacaniem przez Centrum Sportu i Rekreacji kosztów ogrzewania w miesiącach listopadzie i grudniu, podczas budowy hali widowiskowo – sportowej, wyjaśniła ze koszty te były ponoszone przez CSiR aby nie dopuścić do zawilgocenia budowanego obiektu.
- Pan Koniszewski poinformował, że od wczorajszego dnia są klejone odpadające płytki na molo.
- Pan Porożyński zasugerował Panu Koniszewskiemu konieczność umocnienia przystani żeglarskiej od strony mola.                
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
                                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                                                  Grzegorz Dudek
protokołował:
Tomasz Dix
 

Wytworzył: Tomasz Dix (9 maja 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (26 czerwca 2012, 14:25:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 695

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij