Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2011r.

Protokół Nr 6/2011
 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2011r.


    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki
3. Radca prawny Urzędu Dagmara Fabiszak     

    Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który poinformował że tematem wiodącym Komisji będzie omówienie sprawy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Sępólna Kraj. i Wojtem Sośna dot. ustalenia obwodów szkolnych.

   Pan Grochowski przedstawił kserokopie dokumentu porozumienia opatrzonego pieczątka Urzędu Gminy Sośno. Nadmienił, że na podstawie tego porozumienia Gmina Sośno wywołała uchwałę o obwodach szkolnych. Zaistniała sytuacja, że inna gmina wywołuje uchwałę dotyczącą mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie. Powiedział, że podczas sesji Rady Miejskiej, kiedy ujawniła się sprawa zawarcia porozumienia był zaskoczony, że w tej sprawie nie zabrała głosu radczyni prawna. Pan Porożyński zauważył, że należy sprawdzić czy porozumienie posiada moc prawną i jakie są konsekwencje jego zawarcia. Jeśli dokument jest legalny to należy doprowadzić wznowić procedurę, aby dzieci w Komierowa i Wałdówka zostały ujęte w obwodzie szkolnym należącym do terenu Gminy Sępólno Krajeńskie. Pan Tymecki przypomniał, że jedynym organem kompetentnym do ustalania obwodów szkolnych jest Rada Miejska Nawiązując do funkcjonowania obwodów poinformował, że praktycznie już od 1987r. dzieci uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Przepałkowie.

   Komisja poprosiła Radcę prawnego, Panią Fabiszak o wyjaśnienie sprawy. Pan Grochowski zapytał również, dlaczego Pani Fabiszak nie zajęła podczas sesji stanowiska w sprawie porozumienia. Pani Fabiszak powiedziała, że z zasady podczas sesji odpowiada tyko na pytania, ponadto nie była w posiadaniu pełnej dokumentacji. Ponadto sprawa podjęcia uchwały o zmianie obwodów szkolnych została wycofana z sesji, dlatego nie reagowała. Na powtórne pytanie Pana Roberta Grochowskiego od kiedy Pani Dagmara Fabiszak wiedziała o porozumieniu z Gminą Sośno w sprawie obwodów odpowiedziała, że o porozumieniu dowiedziała się dzień przed sesją w Urzędzie w Sośnie. Kwestia, czy porozumienie koliduje z uchwałami jest dopiero do wyjaśnienia. Musi zgromadzić odpowiednią dokumentacje i dokonać jej analizy oraz na prośbę Pana Grochowskiego, aby pytania postawione na Komisji Rewizyjnej odpowiedziała na Komisji Oświaty w dniu 7 czerwca.                                  
Komisja zwróciła się do Pani Fabiszak o możliwie jak najszybsze dokonanie analizy skutków zawarcia porozumienia.


   W wolnych wnioskach Komisja ustaliła że swoje następne posiedzenie odbędzie w dniu 16 czerwca. 
  Komisja również zasugerowała możliwość rozpisania konkursu na stanowisko koordynatora ds. sportu w Urzędzie Miejskim.

 

                                               
                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                    Grzegorz Dudek


protokołował:
Tomasz Dix
 

 

                                                                                                  

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (31 maja 2011)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (18 lipca 2011, 15:10:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1057