Obwieszczenie przyjęcie mpzp


                                                               OGŁOSZENIE
 
                                             BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

 
                                       o przyjęciu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią
 
 
 
              Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji              o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 
informuję
o przyjęciu zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów     w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie, uchwalonych uchwałą Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.                 z 30.12.2005 r. Nr 150, poz. 2865), dla działek nr 429/4, nr 429/7 i nr 429/8 w Sępólnie     Krajeńskim, uchwałą Nr XLII/322/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim   z dnia 25 lutego 2010 r., oraz o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:
- działki nr 256/38 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie, uchwalonego uchwałą Nr XLII/321/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r.;
- działki Nr 64/2 położonej w Piasecznie, gmina Sępólno Krajeńskie, uchwalonego uchwałą Nr XLII/320/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010r.;
- działki 72/19 położonej w Piasecznie, gmina Sępólno Krajeńskie, uchwalonego uchwałą Nr XLII/319/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 25 lutego 2010r.;
- terenu w Wiśniewce, gmina Sępólno Krajeńskie, uchwalonego uchwałą Nr XLII/318/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 25 lutego 2010r. 

            Z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można się zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7b, oraz na stronie internetowej gminy.
 
                                               Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
                                               Waldemar Stupałkowski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 lutego 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 lutego 2010, 11:55:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1410