Budowa wodociagu Radonsk-Iłowo-Jazdrowo

Irg. 7331/109/08                                                                 Sępólno Kraj., 2008-10-16
  
                                                                        Obwieszczenie
                                                            o wszczęciu postępowania

 
            Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 ) 
 
                                                   zawiadamia się
 
że w dniu  16 października 2008 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 14 października 2008r Gminy Sępólno Kraj. ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj., w celu ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Radońsk – Iłowo - Jazdrowo, gmina Sępólno Kraj, na działkach o nr ew.: obręb Radońsk: 54/2, 32/2, 79/1, 79/3, 151/3, 195/5 LP, obręb Iłowo: 234/1, 226/1, 86, 61/1, 79, 314, 62/5, 41/8, 51/5, 302, 306, 245, 228/3, 2/5 LP, 3/1 LP, 70/3, 71/6,  73/6, 68/4, 68/2, 67/1, 42/5, 42/4, 43, 327, 310, 62/3, 49/2, 248/1, 244,  62/4, 311, 312, 41/7, 41/3, 41/4, 58/5, 57/3, 56, 55, 48/1, 47, 300, 296, 53/1, 297, 295, 294, 291, 52/2, 290, 289, 288, 292, 284, 94, 283, 281, 42/8, 46/2, 309, 301, 303, 238/7, 242/8, 239, 134, obręb Jazdrowo: 133/2, 133/3, 84, 132, 130/1, 130/2, 111/4, 85, 131, 128, 29/3, 61, 72/2, 77, 281, 279, 88/2, 111/3, 116/1, 112/4, 113/2, 117/3, 118, 120/4, 122, 100, 102/1, 99/1, 125/5, 24, 26/3, 62, 65/3, 217/3 LP, 87, 76, 88/3, 75, 74, 66
 
            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie, Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7A w godz.  9-15) 

                                              Z up. Burmistrza
                                              mgr Bartosz Łangowski
                                              Kierownik Referatu Inwestycji,
                                              Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (17 października 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (17 października 2008, 08:12:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1182