Zawiadomienie o wydanej decyzji nr Irg 7624/5/08


 
 
Irg. 7624/5/08                                                                      Sępólno Kraj. 2008-12-11
 
 
 
                                                                   OBWIESZCZENIE
                                                       Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
 
Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zm.) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2008r. na wniosek P. Mariusza Knitter zam. w miejscowości Wałdowo, 89-400 Sępólno Kraj.
została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa obory, zbiornika na gnojówkę o poj. 100m3 oraz płyty obornikowej o pow. użytkowej 130 m2, na działce o nr ewidencyjnym 450/2, położonej w obrębie Wałdowo, gmina Sępólno Kraj.
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu. tel. (0-52) 389 42 38
 
                                                                 Z up. Burmistrza
                                                                 mgr Bartosz Łangowski
                                                                 Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                                 Rozwoju Gospodarczego,
                                                                 Turystyki i Sportu
 
 
Tablica ogłoszeń
a/a.
 
 
 
wywieszono………….
zdjęto………………..

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (11 grudnia 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (11 grudnia 2008, 14:51:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 947