Budowa elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Wiśniewka

Irg 7624/4/08 
                                                                                          Sępólno Kraj. 2008-08-27

O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosek Firmy Nowa Energia z o.o. ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 elektrowni wiatrowych, na działkach o nr ew. 129/10, 10/6 położonych w obrębie geodezyjnym Wiśniewka oraz na działce o nr ew. 200/12 położonej w obrębie geodezyjnym Kawle, gmina Sępólno Kraj.
              W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu pok. Nr 7 C.

M.B.                                                 

                                                       z up. Burmistrza
                                                       mgr Bartosz Łangowski
                                                       Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                       Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu

 

 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (27 sierpnia 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (27 sierpnia 2008, 09:51:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 828