Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.


Warszawa, dnia 13 września 2007 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-503-11/07

Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych
za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu i do Senatu,
zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

WARUNKI OGÓLNE
 • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i nie został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, ani pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 • Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie, a na statkach — kapitanowie statków.

 1. Głosowanie za granicą.
  • Wyborcy przebywający w dniu wyborów za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinni złożyć do właściwego konsula wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą, chyba, że posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania.Wniosek można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. W zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce stałego zamieszkania oraz numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wydania.
   Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 16 października 2007 r.
   Wykaz obwodów głosowania utworzonych za granicą określi Minister Spraw Zagranicznych; rozporządzenie w tej sprawie zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz tych obwodów głosowania będzie dostępny również we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 • Wyborcy stale zamieszkali w kraju, zamierzający głosować za granicą mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 19 października 2007 r.
  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu swego zamieszkania.
  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca swego zamieszkania.

 • Wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy zostali wpisani przez konsula do spisu wyborców, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi
  , który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 19 października 2007 r.
  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.
  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.
2. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
 • Wyborcy przebywający w dniu wyborów na polskich statkach morskich, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinni złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania.
  Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim składa się najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 16 października 2007 r.
Wykaz obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich określi Minister Gospodarki Morskiej; rozporządzenie w tej sprawie zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz tych obwodów będzie dostępny również we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


Wytworzył: Państwowa Komisja Wyborcza (13 września 2007)
Opublikował: Administrator (17 września 2007, 17:16:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1788

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij