Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla zorganizowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku.

Projekt
UCHWAŁA Nr XVIII/……/2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla zorganizowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się poparcie dla zorganizowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/……/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 marca 2016r.


Biorąc pod uwagę wielkie znaczenie sportu w życiu człowieka oraz bazę sportową na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim podjęła decyzję o wyrażeniu poparcia dla zorganizowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie XVI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku. Impreza ta gromadzi łącznie około 2500 zawodników, działaczy, trenerów oraz miłośników sportu z całego województwa i jest wspaniałą formą promocji Gminy.Gmina Sępólno Krajeńskie w latach 2000, 2004 i 2008 zdobywała pierwsze miejsce, zaś w roku 2012 drugie miejsce w punktacji generalnej Igrzysk. Mając powyższe na uwadze chcemy w roku 2020 być gospodarzami tej wielkiej sportowej imprezy rozgrywanej cyklicznie co cztery lata w roku olimpijskim.Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.Niniejsza Uchwała jest Uchwałą intencyjną.


M. CH.

metryczka


Wytworzył: Marek Chart (22 marca 2016)
Opublikował: Administrator (22 marca 2016, 11:13:14)

Ostatnia zmiana: Administrator (22 marca 2016, 12:04:19)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 297