Projekt uchwały nr IX/ /2015 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt
 
 
 
                                       UCHWAŁA  Nr   IX/      /2015
                             RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
                                         z dnia  24 czerwca 2015  r.
   
     w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
 
 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje :
 
 
            § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż celem poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych, nieruchomości położonych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie:
1)      przy ulicy Wodnej,  działki nr 273/8 o pow. 14 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00029798/0;
2)      przy ulicy Baczyńskiego, działki nr 874/17 o pow. 173 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00013811/3;
3)      w miejscowości Wysoka Krajeńska, działki nr 86/2 o pow. 3200 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00014830/9.
 
            § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Uzasadnienie do Uchwały Nr  IX/       /15
                                   Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
                                           z dnia  24 czerwca 2015 r.
 
 
               Z wnioskami o sprzedaż wymienionych w uchwale nieruchomości, wystąpili właściciele działek przyległych - działka 273/8 przylega do właściciela działki nr 272/2, zabudowanej murowanym garażem, część budynku znajduje się na działce o której kupno wystąpił Do właściciela działki 870 przylega działka nr 874/17. O kupno działki 86/2 wystąpił właściciel działek 86/5, 86/6 i 87/1.  Nabyte nieruchomości pozwolą właścicielom na lepsze zagospodarowanie swoich własności. Złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 1 i Nr 2, Sołectwo Wysoka Krajeńska oraz uzyskały akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 

metryczka


Wytworzył: E. Mizdalska (16 czerwca 2015)
Opublikował: Bartosz Łangowski (16 czerwca 2015, 08:30:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409