Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

 

UCHWAŁA Nr XLVI/      /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30 czerwca 2014 r.

w sprawie przejęcia zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz.594 ze zm.) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych  (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Sępólno Krajeńskie w drodze porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim prowadzenia zadania dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, zlokalizowanych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


     

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/    /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

          
 W celu podpisania porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim przedmiotowej uchwały.
 Wojewoda Kujawsko-Pomorski na powierzone zadania dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na rok 2014 zabezpieczył środki w wysokości 1.000,00 zł, które zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Jej wysokość może zmieniać się w kolejnych latach obowiązywania porozumienia. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.


     
JZ

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (25 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 czerwca 2014, 13:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 835