w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020

 PROJEKT

UCHWAŁA  Nr   XL/    /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 grudnia  2013 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć Strategię Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020, stanowiącą  załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do Uchwały  Nr   XL/    /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  27 grudnia 2013 r.

Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020 jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń Gminy Sępólno Krajeńskie. Implikuje ona przejście z obecnej sytuacji do pożądanego stanu wyrażonego w wizji rozwoju.
Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020 to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd gminny. Określa on priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze danej jednostki. Strategia stanowi także odpowiedź na wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategię, jak również skuteczną próbę dostosowania działalności Gminy do standardów europejskich. Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę do opracowania i wdrożenia na terenie Gminy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020  była poddana konsultacjom
społecznym i została zaakceptowana.    

Załącznik do uchwały Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie 2014-2020 (2335kB) word

metryczka


Wytworzył: Maria Grochowska (12 grudnia 2013)
Opublikował: Administrator (12 grudnia 2013, 23:07:13)

Ostatnia zmiana: Administrator (13 grudnia 2013, 08:00:06)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2813