projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt                                         UCHWAŁA Nr  XVII /…/12
                     RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                    z dnia 26 stycznia 2012r.

                 w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte  wyniki  sportowe


          Na   podstawie  art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz  uchwały  nr   LII/383/10    Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z   dnia  28  października   2010r.  w  sprawie   wyróżnień  i   nagród  dla   osób fizycznych za osiągnięte   wyniki  sportowe  ( Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 202, poz. 2773)  uchwala   się    co następuje:

        § 1.  Przyznaje   się   Panu   Marcinowi  Plenerowi   statuetkę  za  osiągnięcia sportowe
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości  1.500 zł  za  zdobycie  II  miejsca  w Młodzieżowych Mistrzostwach  Polski    w  rzucie oszczepem  w  roku  2011.

      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                           
Sprawdzono pod względem                                                                               Uzgodniono  
formalno-prawnym

                   

                                       Uzasadnienie do uchwały  Nr  XVII/… //12
                                       Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia  26 stycznia 2012r.
         Niniejsza   uchwała    została   podjęta   na   wniosek  z   dnia   05.01.2012r.  Miejskiego Ludowego   Klubu   Sportowego   „Krajna ” w  Sępólnie   Krajeńskim   z   siedzibą   przy   ul. Chojnickiej   19   w  celu  uhonorowania    zawodników,    którzy    uzyskali   w    roku   2011   wysokie wyniki sportowe.
         Pan Marcin  Plener do końca  2011 r. był  reprezentantem  Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego   „Krajna” w  Sępólnie  Krajeńskim.   
Aktualnie  jest członkiem  kadry narodowej w rzucie oszczepem.         
          Szczególne osiągnięcia  sportowe  powinny być nagradzane  przez  lokalne  samorządy,  ponieważ motywują zawodników i zachęcają młodzież do uprawiania sportu.  
          Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty,  Ochrony   Zdrowia,   Kultury,  Sportu  i  Turystyki   Rady   Miejskiej   w   Sępólnie Krajeńskim.
 
                                     
T.T.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (24 stycznia 2012)
Opublikował: Tomasz Kowalczyk (24 stycznia 2012, 11:29:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215