projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt                                         UCHWAŁA Nr XVII/…./12
                     RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                    z dnia 26 stycznia 2012r.

             w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki  sportowe   


          Na      podstawie     art.   31    ust.  1 ustawy   z   dnia     25   czerwca   2010r. o  sporcie                   (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)    oraz    uchwały    nr    LII/383/10     Rady    Miejskiej    w   Sępólnie   Krajeńskim  z   dnia  28  października  2010r. w  sprawie  wyróżnień  i nagród  dla osób fizycznych  za osiągnięte  wyniki  sportowe ( Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 202, poz.2773 ) uchwala się co następuje:

        § 1.  Przyznaje  się  Panu  Bartoszowi  Gierszowi  statuetkę  za  osiągnięcia   sportowe wraz  z  nagrodą  pieniężną  w wysokości  2.500 zł  za zdobycie  I  miejsca  w  Mistrzostwach Polski w boksie tajskim  w  roku  2011.

      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Sępólna Krajeńskiego.

      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                            
Sprawdzono pod względem                                                                              Uzgodniono
formalno - prawnym
                   

                                  Uzasadnienie do uchwały  Nr XVII/…. /12
                                       Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia  26 stycznia 2012r.
         Niniejsza    uchwała   została   podjęta   na   wniosek  z   dnia  10.01.2012r. Burmistrza Sępólna   Krajeńskiego   w   celu   uhonorowania   zawodników,   którzy   uzyskali   w  roku  2011  wysokie wyniki sportowe.
         Pan  Bartosz Giersz   jest mieszkańcem Sępólna Krajeńskiego,  obecnie  reprezentuje    Klub Sportowy Tsunami Debrzno.  
         Już   sam   fakt,   że   mieszkaniec   Gminy   Sępólno  Krajeńskie   zdobywa   medale   w Mistrzostwach   Polski w sportach walki stanowi   wzór  dla  młodzieży   rozpoczynającej  uprawianie tej trudnej dyscypliny sportu.   
         Promocja  przez   sport  jest   najlepszą   formą   reklamy   dla   Gminy,  dlatego  władze samorządowe uznają za właściwe odpowiednie nagrodzenie zawodnika.
          Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty,   Ochrony   Zdrowia,   Kultury,  Sportu   i  Turystyki  Rady   Miejskiej   w  Sępólnie Krajeńskim.
 
                  


T.T.                  

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (24 stycznia 2012)
Opublikował: Tomasz Kowalczyk (24 stycznia 2012, 11:18:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1327