projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Hallera 16 w Sępólnie Krajeńskim

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr                /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  29 grudnia  2011 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Hallera 16 w Sępólnie Krajeńskim

  
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Hallera 16 w Sępólnie Kraj. wraz z udziałem  ułamkowej  41/416 cz.gruntu z działki nr  291/1 o pow. 379 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 15124.
Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku, w jego skład wchodzą trzy pokoje, kuchnia,  łazienka z WC  o łącznej powierzchni użytkowej  41,22 m² . Do lokalu przynależna jest  piwnica o powierzchni  2,25 m². 


§2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr                 /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia 2011r.

 

 Wymieniony w uchwale lokal jest własnością Gminy Sępólno Kraj. stanowi pustostan, po śmierci dotychczasowego najemcy. Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
 Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego.

E.M.

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011, 14:47:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2016