Projekt uchwały Nr VI/ /11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.


Projekt
 
 
UCHWAŁA  Nr  VI/   /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia 31 marca 2011 r.
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 roku.


Uzasadnienie do Uchwały Nr  VI/    /11
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia 31 marca 2011 roku

Dnia 18.02.2011 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim zwrócił się do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wnioskiem o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Wniosek ten, podany został procedurze sprawdzającej przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Wniosek z uwzględnionymi uwagami uzyskał akceptację Burmistrza. Wniosek ten stanowi załącznik do projektu uchwały.
 
 
JZ
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Julita Zwiefka (29 marca 2011)
Opublikował: Administrator (29 marca 2011, 11:25:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1199