Projekt UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.


Projekt
 
 
UCHWAŁA Nr  IV /…/11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2011r.
 
w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte  wyniki  sportowe
 
 
          Na   podstawie  art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz  uchwały  nr   LII/383/10    Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z   dnia  28  października   2010r.  w  sprawie   wyróżnień  i   nagród  dla   osób fizycznych za osiągnięte  wyniki  sportowe  uchwala się co następuje:
 
        § 1.  Przyznaje   się   Panu   Marcinowi  Plenerowi   statuetkę  za  osiągnięcia sportowe
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości  2.000 zł  za  zdobycie  II  miejsca  w Młodzieżowych Mistrzostwach  Polski     w  rzucie oszczepem  w  roku  2010.
 
      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 
Sprawdzono pod względem                                                                               Uzgodniono 
formalno prawnym
 
 

                  
Uzasadnienie do uchwały  Nr  IV/… //11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  27 stycznia 2011r.
 
 
 
 
         Niniejsza   uchwała    została   podjęta   na   wniosek  z   dnia   03.01.2011r.  Miejskiego Ludowego   Klubu   Sportowego   „Krajna ” w  Sępólnie   Krajeńskim   z   siedzibą   przy   ul. Chojnickiej   19   w  celu  uhonorowania    zawodników,    którzy    uzyskali   w    roku   2010   wysokie wyniki sportowe.
         Pan   Marcin   Plener  jest   reprezentantem   Miejskiego  Ludowego  Klubu Sportowego   „Krajna” w  Sępólnie  Krajeńskim.  
Aktualnie  jest członkiem młodzieżowej kadry narodowej w rzucie oszczepem.
Zdobycie srebrnego medalu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski świadczy o pracowitości
i  zaangażowaniu zawodnika w pracy treningowej.         
          Szczególne osiągnięcia  sportowe  powinny być nagradzane  przez  lokalne  samorządy,  ponieważ motywują zawodników i zachęcają młodzież do uprawiania sportu. 
          Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty,  Ochrony   Zdrowia,   Kultury,  Sportu  i  Turystyki   Rady   Miejskiej   w   Sępólnie Krajeńskim.
 
                                     

 
 
T.T.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (27 stycznia 2011)
Opublikował: Dawid Zabrocki (27 stycznia 2011, 10:24:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1187