Projekt UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe


Projekt
 
 
UCHWAŁA Nr IV/…./11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2011r.
 
w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki  sportowe   
 
 
          Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy  z  dnia     25   czerwca   2010r. o  sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz    uchwały   nr    LII/383/10     Rady    Miejskiej    w   Sępólnie   Krajeńskim  z   dnia 28   października 2010r.  w  sprawie  wyróżnień  i  nagród  dla osób fizycznych  za osiągnięte  wyniki  sportowe uchwala się co następuje:
 
        § 1.  Przyznaje  się   Panu   Kacprowi   Ziemińskiemu  tytuł „Sportowca   Roku Gminy Sępólno  Krajeńskie”   wraz   z  nagrodą   pieniężną  w  wysokości   4.000 zł   za zdobycie  III  miejsca    w    Mistrzostwach    Świata    Juniorów     w  Wielkiej    Brytanii  w   klasie  „Laser  Standard”   w  roku  2010.
 
      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Sępólna Krajeńskiego.
 
      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 
Sprawdzono pod względem                                                                              Uzgodniono
formalno - prawnym
 

                  
 
Uzasadnienie do uchwały  Nr IV/…. /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  27 stycznia 2011r.
 
 
 
 
         Niniejsza    uchwała   została   podjęta   na   wniosek  z   dnia  03.01.2011r.   Miejskiego Ludowego   Klubu   Sportowego   „Krajna”   w    Sępólnie   Krajeńskim   z   siedzibą  przy ul. Chojnickiej  w  celu  uhonorowania   zawodników,   którzy   uzyskali  w  roku  2010  wysokie wyniki sportowe.
         Pan Kacper Ziemiński  jest członkiem  kadry   narodowej seniorów na rok 2011 w klasie „Laser Standard”.   
         Pan   Kacper  jest  wychowankiem  Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego  „Krajna” w  Sępólnie Krajeńskim,  a  obecnie  reprezentuje  klub  „Pogoń”   Szczecin. Oprócz tego pan Kacper  jest  zdobywcą  brązowego  medalu  w  Mistrzostwach  Europy  do  lat  21 w Tallinie  oraz   zdobywcą  złotego  medalu  w   Meczowych  Mistrzostwach  Polski   w Pucku  w klasie „Laser Standard”.
         Już   sam   fakt,   że   mieszkaniec   Gminy   Sępólno  Krajeńskie   zdobywa  medale   w Mistrzostwach   Europy  stanowi   wzór  dla  młodzieży  rozpoczynającej  uprawianie  sportu.   
         Promocja  przez   sport  jest   najlepszą   formą   reklamy   dla   Gminy,  dlatego  władze samorządowe uznają za właściwe odpowiednie nagrodzenie zawodnika.
          Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty,   Ochrony   Zdrowia,   Kultury,  Sportu   i  Turystyki  Rady   Miejskiej   w  Sępólnie Krajeńskim.
 
                 
 
 
T.T.                 

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (27 stycznia 2011)
Opublikował: Dawid Zabrocki (27 stycznia 2011, 10:19:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1149