Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 26 na Os.Słowackiego w Sępólnie Krajeńskim

Projekt

UCHWAŁA  Nr   IV/     /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 stycznia  2011 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 26 na Os.Słowackiego 13 w Sępólnie Krajeńskim stanowiącego własność Gminy Sępólno Krajeńskie

  
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 26 mieszczącego się w budynku na Os.Słowackiego 13 w Sępólnie Kraj. wraz prawem użytkowania wieczystego   ułamkowej  42/1000 cz.gruntu z działki nr  67/14 o pow. 412 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 13814.
Lokal usytuowany jest na III piętrze budynku w jego skład wchodzą następujące pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnia, p.pokój, łazienka, WC  o łącznej powierzchni użytkowej  53,60 m²  oraz piwnica o pow. 6,30 m².  Dla lokalu założona jest oddzielna księga wieczysta KW nr 15876.


§2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 


Uzasadnienie do uchwały Nr   IV/     /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  27 stycznia 2011

 

 Wymieniony w uchwale lokal jest własnością Gminy Sępólno Kraj. stanowi pustostan, ponieważ dotychczasowy najemca lokalu porzucił go wyprowadzając się poza granice kraju. Zdał klucze od mieszkania, pozostawiając go do dyspozycji Gminy. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 stycznia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 stycznia 2011, 13:02:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1163