Projekt UCHWAŁY Nr XLVII/…./10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem pobierz >> (385kB) word


Załącznik Nr 1 Zmiany planu dochodów  budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok pobierz >> (31kB) excel
Załącznik Nr 2 Zmiany planu wydatków  budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok pobierz >> (34kB) excel
Załącznik Nr 3  Zadania inwestycyjne w 2010 roku pobierz >> (44kB) excel
Załącznik Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 pobierz >> (36kB) excel
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2010r. pobierz >> (29kB) excel
Załącznik Nr 6 Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2010 roku pobierz >> (29kB) excel
Załącznik Nr 7 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -  dochody na 2010 pobierz >> (31kB) excel
Załącznik Nr 7a Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2010 rok pobierz >> (35kB) excel
Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pobierz >> (31kB) excel
Załącznik Nr 9 Dotacje dla jednostek należących do  sektora finansów publicznych pobierz >> (19kB) excel
Załącznik Nr 10 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pobierz >> (27kB) excel
Załączniki Nr 11 Plan przychodów pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe pobierz >> (21kB) excel
Załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu publicznego oraz spłat na rok 2010 i lata następne pobierz >> (35kB) excel

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (14 maja 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2010, 14:49:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1365