Projekt UCHWAŁY Nr XLI /…..…/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.


 
 
Projekt
 
UCHWAŁA Nr  XLI /……../10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 stycznia 2010r.
 
     w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
 
 
      Na podstawie § 3 i §7 uchwały nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  25  września  2008r.  w  sprawie  wyróżnień  i  nagród  za wysokie wyniki w  sporcie kwalifikowanym  w  związku  z  art. 37  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005 r.  o  sporcie kwalifikowanym  (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
        § 1.  Przyznaje się Panu Karolowi  Porożyńskiemu  statuetkę za osiągnięcia sportowe
wraz z  nagrodą pieniężną w wysokości  4.000 zł  za zdobycie   I  miejsca  w  Mistrzostwach Polski w żeglarskiej klasie Laser Standard  w roku 2009.
 
      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
    T.T.                         
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały  Nr  XLI………/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  28 stycznia 2010r.
 
 
 
 
         Niniejsza uchwała  została podjęta na wniosek Polskiego  Związku Żeglarskiego z  dnia  01.12.2009r.  w  celu  uhonorowania  zawodników,   którzy   uzyskali  w  roku  2009   bardzo wysokie wyniki sportowe.
         Pan  Karol   Porożyński  jest  reprezentantem  Polski  i  członkiem  kadry  narodowej w olimpijskiej klasie „LASER STANDARD” . Brał udział w  Regatach  Pucharu  Świata, gdzie został  sklasyfikowany  na 13 pozycji.  W  Mistrzostwach  Polski  Seniorów  w  Łebie zdobył I miejsce.
         Pan Karol  jest  wychowankiem   MLKS  „Krajna” w  Sępólnie  Krajeńskim,  a  obecnie reprezentuje klub „Pogoń” Szczecin.
         Sukcesy   odnoszone   na   międzynarodowych    imprezach  sportowych   powinny  być szczególnie nagradzane, ponieważ motywują zawodników, promują samorządy oraz stanowią zachętę dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu. 
          Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
                                    

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (27 stycznia 2010)
Opublikował: Administrator (27 stycznia 2010, 08:09:40)

Ostatnia zmiana: Administrator (27 stycznia 2010, 08:11:43)
Zmieniono: zmieniono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1287