Projekt uchwały w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buczyna"

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr XXXVIII/        /09
RADY  MIEJSKIEJ  w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  29  października  2009 r. 


w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buczyna”


       Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zaopiniować pozytywnie projekt zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buczyna”


§ 2.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.  Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY  Nr XXXVIII/         /09
Rady Miejskiej  w Sępólnie Krajeńskim.
 z dnia  29  października 2009 r.

 

 Rezerwat Przyrody „Buczyna” jest już istniejącym rezerwatem przyrody na terenie Nadleśnictwa Lutówko. Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla w/w rezerwatu przedłożył celem zaopiniowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody plan ochrony dla rezerwatu podlega zaopiniowaniu przez Rade Miejską. Z projektem uchwały została zapoznana Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Która zaopiniowała ją pozytywnie.

 

 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (26 października 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (26 października 2009, 14:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1336