UCHWAŁA Nr XXXII/…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata


Projekt
 
 
UCHWAŁA  Nr XXXII/…../09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia 28 maja 2009 r.
 
 
      w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.
 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
 
        § 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami
Gminy Sępólno Krajeńskie. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015
 
       § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
       § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
 
 
                    
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXXII/……/09
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia 28 maja 2009 roku

 
 
 
            Projekt Planu Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015., zaakceptowany przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim a także Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Gdańsku, oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Aktualizacja  stanowi załącznik do projektu uchwały.
 
 
 
 
J.J.
 
  Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 (2924kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Jagodzińska (27 maja 2009)
Opublikował: Administrator (27 maja 2009, 14:28:03)

Ostatnia zmiana: Administrator (27 maja 2009, 14:33:30)
Zmieniono: stylistyke

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1467