PROJKET UCHWAŁY Nr XXVIII/…..…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXVIII/….…/09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
 
 
       Na podstawie § 3 i § 7 uchwały nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr. 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
      § 1. Przyznaje się Panu Krzysztofowi Gugnackiemu statuetkę za osiągnięcia sportowe  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) za zdobycie II miejsca w Mistrzostwach Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów w 2008 r.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Sprawdzono pod względem                                                    Uzgodniono
      Formalno-prawnym
 
  
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/…../09
 
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
 
 
          Niniejsza uchwała została podjęta na wniosek MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07.01.2009 w celu uhonorowania zawodnika, który uzyskał w 2008r. bardzo wysokie wyniki sportowe.
          Pan Krzysztof Gugnacki, jest zawodnikiem MLKS ”Krajna”  w Sępólnie Krajeńskim, posiada pierwszą klasę sportową. W Mistrzostwach Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów zdobył srebrny medal.
          Zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski jest wspaniałą reklamą i promocją dla niewielkiego klubu z niewielkiej gminy.
          Podobne sukcesy szczególnie cieszą, dlatego też powinny być zauważone i nagrodzone przez władze samorządowe, ponieważ stanowią zachętę dla zawodnika do jeszcze większego zaangażowania.
          Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (22 stycznia 2009)
Opublikował: Administrator (22 stycznia 2009, 13:02:00)

Ostatnia zmiana: Administrator (28 stycznia 2009, 09:02:06)
Zmieniono: stylistykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1540