PROJEKT UCHWAŁY Nr XXVIII/……/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXVIII/….…/09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
 
 
       Na podstawie § 3 i § 7 uchwały nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr. 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
      § 1. Przyznaje się Panu Grzegorzowi Pankau statuetkę za osiągnięcia sportowe  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za zdobycie IV miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów w pchnięciu kulą w 2008 r.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Sprawdzono pod względem                                                    Uzgodniono
      Formalno-prawnym
  
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/…../09
 
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
 
 
          Niniejsza uchwała została podjęta na wniosek MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07.01.2009 w celu uhonorowania zawodnika, który uzyskał w 2008r. bardzo wysokie wyniki sportowe.
          Pan Grzegorz Pankau, jest członkiem kadry narodowej seniorów w  lekkiej atletyce, posiada mistrzowską klasę sportową. W Mistrzostwach Polski Seniorów zdobył IV miejsce w pchnięciu kulą.
          Sukcesy sportowe odnoszone na największych krajowych imprezach lekkoatletycznych stanowią wspaniała promocje gminy, dzięki czemu o Sępólnie Krajeńskim dowiadują się trenerzy, działacze i kibice lekkoatletyki w całej Polsce.
          Dlatego władze samorządowe gminy widząc wysiłek i osiągnięcia sportowe zawodnika odpowiednio je nagradzają, co stanowi motywację do dalszego uprawiania sportu.
          Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (22 stycznia 2009)
Opublikował: Administrator (22 stycznia 2009, 12:58:56)

Ostatnia zmiana: Administrator (28 stycznia 2009, 09:04:10)
Zmieniono: stylistykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1487