PROJEKT UCHWAŁY Nr XXVIII/….…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXVIII/….…/09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
 
 
        Na podstawie § 3 i § 7 uchwały nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr. 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
      § 1. Przyznaje się Panu Cezaremu Leśniakowi  statuetkę za osiągnięcia sportowe  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) za zdobycie V miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów w skoku w dal w 2008 r.
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Sprawdzono pod względem                                                    Uzgodniono
      Formalno-prawnym
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/…../09
 
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
 
 
          Niniejsza uchwała została podjęta na wniosek MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07.01.2009 w celu uhonorowania zawodnika, który uzyskał w 2008r. bardzo wysokie wyniki sportowe.
          Pan Cezary Leśniak, jest członkiem młodzieżowej kadry narodowej w  lekkiej atletyce, posiada pierwszą klasę sportową. W Mistrzostwach Polski Seniorów w skoku w dal zdobył V miejsce.
          Pan Cezary jest wychowankiem MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim, obecnie startuje w barwach „Zawiszy” Bydgoszcz.
          Sukcesy odnoszone w Mistrzostwach Polski promują naszą Gminę i zachęcają innych do uprawiania sportu, dlatego powinny być zauważone i odpowiednio nagodzone przez władze samorządowe.
          Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (22 stycznia 2009)
Opublikował: Administrator (22 stycznia 2009, 12:56:43)

Ostatnia zmiana: Administrator (28 stycznia 2009, 09:04:53)
Zmieniono: stylistykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1429