projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Lutówku i Dziechowie

Projekt
 
 
                                              UCHWAŁA   Nr  XXVI/      /08
                                 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                              z dnia 27 listopada 2008 r.


 
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Lutówku i w Dziechowie
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :
 
 
            § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych:
                   1.      w Lutówku  działki nr 154 o pow. 3785 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 14440;
                    2.      w Dziechowie działki nr  189 o pow. 2500 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 7985.
 
 
           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
 
          § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.    
 
 
 
  
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXVI/       /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r.
 
 
 
            Z wnioskami o sprzedaż wymienionych w uchwale nieruchomości wystąpili dotychczasowi dzierżawcy tych gruntów: Pan Aleksander Mertin  o działkę nr 154 w Lutówku  i  Pan Andrzej Kobus zam.w Sępólnie Kraj. o działkę  położoną we wsi Dziechowo.
Wnioski  zostały  zaopiniowane  pozytywnie przez Rady Sołeckie wsi Lutówko i Dziechowo oraz  Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 listopada 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 listopada 2008, 14:55:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1534