Informacja z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2008 roku

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Informacja z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (904kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Spis załączników.pdf (290kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 1a - Wykonanie dochodów Gminy Sępólno Kraj. za I półrocze 2008 roku.pdf (5269kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 1b - Część opisowa do strony dochodów budżetu Gminy Sępólno Kraj..pdf (1922kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 1c - Realizacja dochodów Gminy Sępólno Kraj. z uwzględnieniem struktury procentowej i podziału na grupy dochodów.pdf (653kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 1d- Wyszczególnienie dochodów własnych.pdf (7770kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2a - Wykonanie wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2008 roku.pdf (8192kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2b- Część opisowa do strony wydatków bieżących budżetu Gminy Sępólno Kraj. za I półrocze 2008 roku.pdf (5308kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2c- Realizacja wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2008 roku z uwzględnieniem struktury procentowej i podziału na grupy wydatków.pdf (726kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2d- Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.pdf (1593kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2e- Sprawozdanie z wykonania dotacji dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.pdf (3959kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2f- Opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych.pdf (2752kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki- zadania zlecone.pdf (494kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 4- Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych za I półrocze 2008 roku.pdf (1437kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 5- Sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego - Zakładu Trasportu i Usług.pdf (1654kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 6- Analiza zadłużenia i jego spłaty.pdf (1468kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 7 - Opis wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2008 roku.pdf (491kB)

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 8- Wykaz mienia komunalnego na dzień 30.06.2008 roku.pdf (490kB)

________________________

pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Uchwała Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Sępólna Kraj. informacji o przebiegu wykonania budżetu.pdf (1500kB)

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (7 sierpnia 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (22 sierpnia 2008, 08:21:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1751