projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Niechorzu

ProjektUCHWAŁA  Nr  XXIII/         /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 sierpnia  2016 r.


w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Niechorzu


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.  4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) uchwala się co następuje:


    § 1. Wyraża  się  zgodę  na  bezprzetargowe  wydzierżawienie  na  okres 10 lat przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, części gruntu z działki nr 54 o pow. 300 m²  położonej w Niechorzu, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00019045/4


    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


    § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr   XXIII/        /2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  31 sierpnia 2016r.    Z wnioskiem o dzierżawę nieruchomości wystąpił operator T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Na gruncie ma powstać wieża telefonii komórkowej.  Okres umowy jest dłuższy niż 3 lata, celem zapewnienia operatorowi zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę wieży.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką Sołectwa Niechorz oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej.metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (16 sierpnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (16 sierpnia 2016, 10:37:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234