Protokół Nr 23/08 Z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2008r.


Protokół Nr 23/08
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2008r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Skarbnik Gminy Urszula Lange
2. Kierownik Referatu Organizacyjnego Bożena Strąpoć
 
 
            Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Janusz Tomas, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Opinia w sprawie projektu uchwały dotyczącego ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.  
  4. Opinia w sprawie projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia pożyczki.
  5. Opinia w sprawie projektu uchwały dotyczącego zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych.
  6. Opinia w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian budżetu na 2008r.
  7. Opinia w sprawie wniosków dotyczących zobowiązań finansowych na rzecz Gminy.
  8. Informacja w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.
  9. Przyjęcie do wiadomości wniosków Komisji Oświaty.
  10. Wolne wnioski i zakończenie.
 
      W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2008r.
 
 
Ad.3.  Pani Strąpoć przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
Pani Strąpoć wyjaśniła, że ustalenie wynagrodzenia wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (wzrost rozpiętości wynagrodzenia).  Składniki proponowanego wynagrodzenia wynoszą:
- wynagrodzenie zasadnicze – 4.725zł.
- dodatek funkcyjny – 1.800zł.
- dodatek specjalny – 1.305zł.
- dodatek ze wieloletnią pracę – 803,25zł.
Pan Tomas zasugerował, że zgodnie z podległością służbową z wnioskiem o ustalenie wynagrodzenia Burmistrza powinien występować Przewodniczący Rady Miejskiej, on tez powinien przedstawiać tą sprawę na posiedzeniu Komisji.
Komisja zaakceptowała sugestię Pana Tomasa.
Na pytanie Pani Grochowskiej, Pani Strąpoć wyjaśniła, że pracownicy Urzędu otrzymują wynagrodzenie procentowe w stosunku do wysokości wynagrodzenia Burmistrza tj. Zastępca Burmistrza otrzymuje 80%, Skarbnik 75%, Sekretarz 70%, kierownicy referatów 40% a pracownicy 33%.
Pan Tomas zapytał, jakie skutki finansowe spowoduje podwyżka i skąd są przewidziane środki na wzrost wynagrodzeń. Pani Lange odpowiedziała, że do końca roku zostanie przeznaczona na podwyżki kwota około 11tys.zł. uzyskana ze środków funduszu socjalnego.
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt przedstawionej uchwały (przy 1 głosie „wstrzymującym się”)       
    
 
Ad.4. Pani Lange przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Pani Lange wyjaśniła, że pożyczka w wysokości 1.525.000zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona zostanie na realizację termomodernizacji:
- Zespołu Szkół Nr 3, Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury i Sztuki.
Pani Lange nadmieniła, że istnieje możliwość umorzenia 25 – 40% kwoty pożyczki.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.
 
 
Ad.5. Pani Lange przedstawiła projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym.
Pani Lange wyjaśniła, że podjęcie uchwały umożliwia Burmistrzowi umarzanie należności innych niż podatkowe w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.
 
 
Ad.6. Pani Lange przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu na 2008r.
Poinformowała, że proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 89.506zł. do sumy 32.432.272zł. i zwiększenie wydatków o kwotę 1.614.506zł. do sumy 34.492.664,78zł.
Powstały w ten sposób deficyt w kwocie 2.060.392,78zł. proponuje się pokryć z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Pani Lange następnie omówiła szczegółowo wszelkie zmiany w dochodach i wydatkach, wynikające z proponowanej zmiany budżetu.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.  
 
 
Ad.7. Komisja rozpatrzyła następujące wnioski dotyczące zobowiązań finansowych na rzecz Gminy:
- wniosek Pani Ewy Bethke w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty czynszu dzierżawnego za dzierżawiony grunt w Zbożu. Komisja zasugerowała rozłożenie kwoty czynszu (739zł.) na dogodne raty z zaznaczeniem konieczności jej spłaty do końca bieżącego roku.
- dwa wnioski spółki MEBLE 2005 w sprawie rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. Komisja zasugerowała możliwość rozłożenia należności głównej na raty z terminami płatności w terminach określonych z harmonogramu spłat zaproponowanego przez spółkę. Komisja nie wyraziła natomiast zgody na możliwość umorzenia odsetek. Komisja zaznaczyła ponadto, że w przypadku nie wywiązania się przez spółkę z jakiegokolwiek terminu płatności należy doprowadzić do wyegzekwowania jednorazowo zapłaty całej kwoty należności.
Komisja ponadto skierowała do rozpatrzenia przez Komisję Rolną wniosek Pana Grzegorza Dolnego w sprawie możliwości umorzenia zaległego czynszu dzierżawnego za grunt użytkowany w Trzcianach.               
 
 
Ad.8. Komisja przyjęła do wiadomości pisemną informację w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.
 
 
Ad.9. Komisja przyjęła do wiadomości wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w sprawach:
- zarezerwowania w przyszłorocznym budżecie kwoty 10-15tys.zł. z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem logopedii i gimnastyki korekcyjnej.
Komisja zasugerowała jednak, aby gimnastykę korekcyjną prowadziły osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.   
- sugestii, aby boisko w ramach projektu „Blisko – boisko” zostało zbudowane przy Zespole Szkół Nr 1, a nie jak jest proponowane na Placu Przyjaźni. 
 
 
Ad.10. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Jagodziński zasugerował, aby przeprowadzić wizję lokalną budynku po byłej szkole podstawowej we Włościborzu. Budynek ulega dewastacji, należy podjąć działania celem jego prawidłowego zagospodarowania. Pan Jagodziński zasugerował również, aby dokonać wizytacji w Wiejskich Ośrodkach Kultury w Wałdowie i Lutowie.
Komisja jednogłośnie zaakceptowała powyższą propozycje, ustalając datę przeprowadzenia wizji lokalnej na dzień 26 maja br.
 
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Janusz Tomas 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix        
 
     
 
  

Wytworzył: Tomasz Dix (19 maja 2008)
Opublikował: Administrator (8 grudnia 2008, 08:49:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij