Protokół Nr 22/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 8 kwietnia 2008r.


Protokół Nr 22/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 8 kwietnia 2008r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Burmistrz Waldemar Stupałkowski
2. Skarbnik Gminy Urszula Lange
3. Kierownik Referatu Organizacyjnego Bożena Strąpoć
 
 
         Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Janusz Tomas, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
1.     Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2.     Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.     Opinia w sprawie możliwości ustalenia limitu kwotowego za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4.     Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2007r.
5.     Wolne wnioski i zakończenie.
 
      W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.   
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 26 marca 2008r.
 
 
Ad.3. Pani Strąpoć przedstawiła Komisji opinię radcy prawnego w sprawie możliwości ustalenia limitu kwotowego za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 
Komisja jednogłośnie, w związku z zaistniałymi wątpliwościami (brak podstawy prawnej dot. uregulowania korzystania z telefonu) , pozostawiła temat do wyjaśnienia i rozpatrzenia w późniejszym terminie. 
 
 
Ad.4. Burmistrz przedstawił Komisji sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2007r. (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Po omówieniu sprawozdania członkowie Komisji przystąpili do zadawania pytań.
- Pani Grochowska zapytała o ilość podmiotów, które zakończyły korzystanie z ulgi inwestycyjnej (dot. podatku od nieruchomości). Pani Lange odpowiedziała, że w 2007r. korzystanie zakończył tylko jeden podmiot.
- Pan Piekut zapytał o ściągalność należności z tytułu podatku od nieruchomości od Pana Regulskiego. Pani Lange poinformowała, że odbędzie się licytacja nieruchomości dłużnika, jednak w pierwszej kolejności odzyskują swoje długi ZUS i Urząd Skarbowy. Nadmieniła, że za 2007r. pozostało do wyegzekwowania około 200tys.zł., niestety zawsze pierwszeństwo zaspokojenia finansowego posiadają przed Gminą w/w instytucje.
- Pan Tomas zapytał, jaka kwota spoza pieniędzy oświatowych została przeznaczona na budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. Pani Lange poinformowała, że jest to prawdopodobnie kwota około 10tys.zł.   
- Pan Jagodziński poruszył temat lokali socjalnych w Wałdowie, zostały tam zainwestowane duże środki, tymczasem może dojść do dewastacji mieszkań przez zasiedlone tam osoby. W związku z powyższym powinny tam być dokonywane ze strony Urzędu odpowiednie kontrole.
- Pan Jagodziński poruszył temat świetlicy w Wałdowie. Także zainwestowano tam duże środki, tymczasem jedna ze ścian może zostać zniszczona (kwestia istnienia okolicznego, nieogrodzonego boiska szkolnego). Burmistrz poinformował, że Gmina zgłosiła udział do programu budowy boisk (m.in. w Wałdowie). Takie boiska są odpowiednio wyposażone i ogrodzone, sprawa uległaby więc niejako samorozwiązaniu.    
 
Komisja ostatecznie, po uzyskaniu wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika Gminy zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2008r.
 
 
Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Tomas zasygnalizował brak studzienki na wysokości zjazdu w kierunku kościoła. Przy intensywnych opadach deszczu następuje spiętrzenie wody przy okolicznych posesjach. Burmistrz przyjął informację do wiadomości i rozeznania.
- Pan Piekut zapytał o zasady nasadzeń roślinności na rondach. Burmistrz wyjaśnił, że środki na zasadzenia pochodzą od właściciela drogi, natomiast konserwacją roślin zajmuje się gminny ogrodnik.
- Pan Jagodziński zasygnalizował kwestię zaorywania gruntu należącego do Pana Józefa Kapłona. Burmistrz stwierdził, że sprawa zostanie poruszona podczas rozpatrywania wniosków z zebrań wiejskich. Pan Jagodziński nadmienił, że sprawa powinna zostać poruszona także podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa.
- Pan Tomas zapytał o poczynania Gminy zmierzające do budowy budynku mieszkalnego (budownictwo socjalne). Burmistrz poinformował, że istnieje koncepcja budowy budynku na terenie byłych ogródków działkowych przy ul. Bajkowej. Problemem do rozwiązania w tej sprawie jest sprawa kosztów. Obecnie trwa wycena działek po ogródkach, a w dalszej kolejności Gmina będzie poszukiwać inwestora, który podejmie się budowy bloku mieszkalnego.
- Pan Jagodziński poruszył sprawę dębu w Wałdowie, rosnącego na terenie szkoły. Jego zdaniem gałęzie stanowią zagrożenie, tymczasem Dyrektor Szkoły nie zgadza się na przycięcie drzewa. Burmistrz potwierdził, że drzewo uprzednio zostało niefachowo przycięte, dalsze ewentualne przycięcie mogłoby doprowadzić do deformacji drzewa. 
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                                Janusz Tomas    
 
protokołował:
Tomasz Dix
         

Wytworzył: Tomasz Dix (8 kwietnia 2008)
Opublikował: Administrator (8 grudnia 2008, 08:47:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij