Protokół Nr 3/06

Protokół Nr 3/06
z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2006r.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Skarbnik Gminy Urszula Lange
2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Dariusz Wojtania
3. Kierownik Referatu Organizacyjnego Bożena Strąpoć

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Janusz Tomas, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. zmian w budżecie Gminy na 2006r.
4. Opinia Komisji w sprawie wniosku Rady Sołeckiej Włościborza.
5. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia         Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
6. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia Gminnego Programu     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
7. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia wartości najniższego             wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych k       wot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Wolne wnioski i zakończenie.

W/ w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół Nr 2/06 ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 5 grudnia 2006r.

Ad.3. Pani Skarbnik przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006r. (projekt uchwały w załączeniu).
Pan Jagodziński zapytał o kwotę przeznaczona w tym roku z budżetu na piłkę halową (drużyna – Wawrzyniec Sępólno Kraj.). Pani Lange odpowiedziała, iż w tym roku była to kwota rzędu 7.700zł. Na rok następny kwota będzie się kształtować w granicach 20tys.zł. Odpowiadając na kolejne pytanie stwierdziła, iż na organizacje pozarządowe przewiduje się kwotę 100tys. zł. z rezerwy budżetowej. Pula zostaje rozdzielona przez odpowiedni Zespół Opiniująco – Doradczy, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej dot. całości wysokości przyznanej kwoty.
Pan Jagodziński stwierdził, iż budżet powinien być przejrzysty, powinna być „rozpiska” na poszczególne kwoty dla organizacji pozarządowych jak i na świetlice wiejskie. Szerszy budżet jest na pewno bardziej przejrzysty dla radnych.
Na pytanie Pana Stachowicza Pani Lange powiedziała, iż kwota 20tys.zł planowana na straż jest z przeznaczeniem na zakup doposażenia.

Komisja, po dyskusji nad sprawami budżetowymi, zaopiniowała niejednogłośnie pozytywnie powyższy projekt uchwały ( 4 głosy „za” przy 1 „wstrzymującym się”)

Komisja w tym punkcie zapoznała się również z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2006r.

Ad.4. Komisja, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Sołeckiej Włościborza, stwierdziła iż realizacja zadania polegającego na budowie chodnika w okolicach świetlicy wiejskiej – jest uzależnione od wysokości posiadanych środków (zadanie może być zrealizowane w mirę posiadanych środków budżetowych).

Ad.5. Pani Strąpoć przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
Poinformowała, iż projekt zakłada wzrost wynagrodzenia o 5,8%.
Pan Jagodziński zasugerował podwyżkę ale jedynie o procent, jaki otrzymają pozostali pracownicy (1,5%). Pan Piekut zasugerował, aby podwyżka wyniosła 4%. Pozostali członkowie Komisji opowiedzieli się za propozycją przedstawioną przez Panią Strąpoć.

W głosowaniu trzech członków opowiedziało się za podwyżką o 5,8%, jeden za podwyżka o 1,5%, jeden natomiast za podwyżką o 4%.

Ad.6. Pan Wojtania przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

Uwagę Komisji zwróciły wydatki ponoszone na diety za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pan Wojtania wyjaśnił, iż diety nalicza się procentowo od najniższego wynagrodzenia, procent jest akceptowany przez Radę Miejską. Nadmienił, iż diety płacone są tylko za posiedzenia głównej Komisji odbywające się praktycznie raz w miesiącu), natomiast często odbywające się posiedzenia podkomisji są niepłatne.
Pan Jagodziński, po powyższych wyjaśnieniach, zawnioskował aby Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej sprawdziła czy rzeczywiście prace podkomisji odbywają się nieodpłatnie.
Komisja jednogłośnie przychyliła się do powyższego wniosku.

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła projekt w/w uchwały.

Ad.7. Pan Wojtania przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały.

Ad.8. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Tomas zasugerował, aby podczas kolejnej Komisji podjąć temat wysokości diet dla radnych. Jego zdaniem zapisy obecnie obowiązującej w tej sprawie uchwały zdezaktualizowały się. Komisja postanowiła, iż sprawa wysokości diet zajmie się na kolejnym posiedzeniu.
- Komisja podjęła temat uczestnictwa sołtysów na Sesjach Rady Miejskiej.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.


                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                    Janusz Tomas

protokołował:
Tomasz Dix

Wytworzył: Tomasz Dix (18 grudnia 2006)
Opublikował: Tomasz Dix (16 lutego 2007, 10:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 713

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij