Protokół Nr 43/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 10 września 2008r.


Protokół Nr 43/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 10 września 2008r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.
 
 
         Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która poinformowała, że tematem posiedzenia będzie przeprowadzenie kontroli w MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim w zakresie rozliczenia dotacji przyznanej przez Gminę dla klubu.      
 
 
W kontroli uczestniczyli Dyrektor MLKS „Krajna” Tomasz Marciniak oraz księgowa Barbara Toszek.
Kontrolę przeprowadzono w budynku klubu w godzinach 10.00 – 13.00.   
 
Kontrola została objęta dokumentacja finansowa za I półrocze 2008r.  
 
W toku kontroli, wstępnie,  Komisja stwierdziła następujące fakty:
1. MLKS „Krajna” prowadzi tzw. pełną księgowość.      
2. Wszelkie zbiorcze zestawienia finansowe sporządzane przez księgowość klubu są sukcesywnie przekazywane do gminy.
 
 
Komisja przystąpiła następnie do dogłębnej analizy dokumentacji księgowej klubu za I półrocze 2008r.
Komisji, w wyniku powyższych działań, stwierdziła, co następuje:
1.     Wybrane wydatki klubu przedstawiały się następująco:
- 2.548,31zł. – telefony (w tym jeden stacjonarny i jeden komórkowy)
- 70,71zł. – części zamienne (naprawy)
- 2.000zł. – artykuły biurowe (papier, kserokopiarka, drukarki, toner, itp. )
- 2.745,04zł. – paliwo
- 606,07zł.    – środki czystości
- 4.518,08 – woda (łącznie z podlewaniem płyt boisk).
- 7.587,22zł. – energia
- 15.841,19zł. – opał
 
Komisja, stwierdzając powyższe wydatki, powzięła wiadomość, że koszty ogrzewania obejmują funkcjonowanie starego systemu grzewczego. Po dokonaniu inwestycji budowy nowego ciepłociągu koszty znacznie się powiększą (inwestycja zakończy się na początku obecnego sezonu grzewczego).
W powyższej kwestii wyjaśnień udzielił Dyrektor, Pan Marciniak. Nadmienił, że budowa ciepłociągu jest efektem wzrastania awaryjności dotychczasowego, węglowego opalania. Dyrektor poinformował również o zamierzeniach w zakresie budowy stołówki tj. inwestycja w bieżącym roku zakończy się jedynie na etapie dokumentacji.
Dyrektor, odnośnie całości inwestycji prowadzonych przez klub, poinformował że płatność za wykonane prace przeprowadza bezpośrednio Urząd, klub rozlicza się z Urzędem jedynie z kwoty przyznanej i wykorzystanej dotacji.
 
Komisja, w związku z wyjaśnieniami Dyrektora, stwierdziła zasadność wyjaśnienia, czy prawidłowym rozwiązaniem jest pełnienie przez Dyrektora jednoczesnej funkcji obsługi kasowej klubu.
 
Komisja dokonała również dogłębnej analizy rachunków, obejmujących wydatki w zakresie inwestycji prowadzonych przez klub. 
Komisja w tym zakresie nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.
 
Komisja, ostatecznie, po dokonaniu kontroli, stwierdziła, co następuje:
1.     Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozdysponowania dotacji gminy przyznanej dla klubu za 2008r. (do daty przeprowadzenia kontroli)
2.     Dokumentacja księgowa jest prowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą, faktury są odpowiednio zarejestrowane, opisane prawidłowo pod względem merytorycznym i rachunkowym.             
3.     Jedynym zaleceniem Komisji jest konieczność dokonywania przez księgowego klubu sporządzania nie rzadziej niż raz w tygodniu raportów kasowych, co zapewni przejrzystość prowadzenia finansów klubu. 
 
 
 
 
                                                                              Przewodnicząca Komisji
                                                                                Wiesława Grochowska
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 
 
 
Załączniki do niniejszego protokołu stanowią:
1.     Rozliczenie dotacji gminy dla klubu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.
2.     Specyfikacja szczegółowych wydatków klubu za w/w okres.  
3.     Rozliczenie inwestycji klubu, prowadzone przez księgowość Urzędu Miejskiego  
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (10 września 2008)
Opublikował: Administrator (8 grudnia 2008, 10:14:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 841