Protokół Nr 17/07


Protokół Nr 17/07
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 23 lipca 2007r.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.


Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji, która poinformowała, iż tematem obrad będzie rozpatrzenie pisma Pana Wawrzyńca Jackowskiego z Pastwy poczta Kwidzyn w sprawie prośby o ustalenie własności gospodarstwa rolnego, położonego w Zalesiu.

Komisja, po zapoznaniu się z pismem Pana Jackowskiego, postanowiła iż przeprowadzi rozeznanie sprawy wśród mieszkańców Zalesia, tym bardziej iż jeden z członków Komisji wskazał osobę która może udzielić w tej sprawie odpowiednich informacji.


W związku z powyższym Komisja udała się do Zalesia, gdzie zaznajomiła się z wyjaśnieniami mieszkańców, którzy w sposób szczegółowy przedstawili Komisji historię wspomnianego gospodarstwa rolnego.
Komisja, po zapoznaniu się odpowiednią dokumentacją oraz wyjaśnieniami tychże mieszkańców stwierdziła, co następuje:

  1. Pierwotnym właścicielem gospodarstwa w Zalesiu, oznaczonego w księdze wieczystej numerem karty 32 i 65 był Władysław Kordal. Aktem notarialnym Nr repertorium 532/38 w dniu 22 lipca 1938r Władysław Kordal przekazał cały inwentarz (bez nieruchomości gruntowych i budynków) Pani Helenie Kirstein. Pełnomocnikiem natomiast, do wszelkich czynności związanych z zarządem nieruchomością uczynił odrębnym aktem notarialnym Pana Bernarda Kirsteina.

  2. Wnioskodawca ubiegający się o własność gospodarstwa (Pan Wawrzyniec Jackowski) jest synem w/w Heleny Jackowskiej (z domu Kirstein)

  3. Faktycznym właścicielem gospodarstwa został w 1938r. Edmund Kirstein, który zginął podczas II wojny światowej w Albanii. W związku z powyższym gospodarstwo prowadził brat Edmunda, Bronisław. Po śmierci Bronisława użytkowanie gospodarstwa zostało scedowane na jego córkę Reginę, która nabyła prawo do nieruchomości poprzez zasiedzenie.

W związku z powyższymi faktami Komisja ustaliła, iż rzeczywiście istnieje gospodarstwo rolne w Zalesiu zapisane uprzednio w księdze wieczystej T II 32 i 65 (obecnie KW nr 56540), o którego własność ubiega się obecnie Pan Wawrzyniec Jackowski. Obecnym właścicielem tego gospodarstwa jest Adam Puchowski, syn Reginy Puchowskiej zam. w Zalesiu 19 Gmina Sępólno Krajeńskie.
Komisja stwierdziła, iż władnym rozstrzygnięcia wszelkich spraw związanych z ustaleniem prawnego spadkobiercy jest niezawisły sąd.


W wolnych wnioskach Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół Nr 16/06 ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 19 lipca 2007r.


Po omówieniu w/w spraw Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Przewodnicząca Komisji
Wiesława Grochowskaprotokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (23 lipca 2007)
Opublikował: Tomasz Dix (28 lutego 2008, 14:44:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899