obowiązujące w 2008 roku

obowiązujące w 2008 roku

Uchwała Nr XIV/105/07 RADY MIEJSKIEJ W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 listopada 2007

w sprawie uchylenia uchwały nr II/12/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, [...]

Uchwała Nr XIV/104/07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 listopada 2007

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. [...]

Uchwała Nr XIV/103/07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 listopada 2007

w sprawie opłaty targowej na 2008 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, poz. [...]

Uchwała Nr XIV/102/07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z z dnia 22 listopada 2007

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr [...]

Uchwała Nr XIV/101/07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 listopada 2007

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Uchwała Nr XIV/100/ 07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 listopada 2007

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, [...]

Uchwała Nr XIV/99/07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 listopada 2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, [...]

Uchwała Nr XIV/98/07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr [...]

Uchwała nr XIV/97/07 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, [...]

UCHWAŁA Nr VI/53/07 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2007 roku

Opublikowano:Kujaw.07.56.886   Uchwała nr VI/53/07Rady Miejskiejz dnia 29 marca 2007w sprawie zmiany określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. [...]

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2007 roku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w drugim terminie w ramach limitu 2007 roku   1. Od 1 września 2007r. do 30 września 2007r. producent [...]

UCHWAŁA Nr IV/35/07 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2007 roku

Uchwała nr Nr IV/35/07Rady Miejskiejz dnia 25 stycznia 2007w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 [...]

Wzory formularz informacji i deklaracji podatkowych

Wzory formularz informacji i deklaracji podatkowych [...]

metryczka