Obwieszczenie - Budowa wodociągu wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Trzciany gmina Sępólno Kraj.


                                                                                         Sępólno Kraj. 2007-09-12
                                                             

                                              O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie:
wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie wodociągu wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Trzciany gmina  Sępólno Kraj., na działkach o nr 102/2, 102/1, 101/3, 101/2, 101/4, 100/1, 100/2, 99/2, 99/4, 111/1, 111/2, 91, 23/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 44, 43, 112, 113/2, 114/2, 115/1, 115/2, 116, 117, 118,18/7, 18/8, 119, 203, 107/4, 106/1, 106/2, 106/3, 104, 103, 102/2, 120, 121/2, 121/1, 74/2, 94, 18/5, 18/6, 73/8, 73/10, 73/11, 73/5, 72/3, 72/4, 72/2, 71, 70/5, 70/4, 70/3, 69/1, 201, 60/2, 60/6, 59/6, 59/4, 15/1, 16/4, 14/1,58/3, 57, 90, 16/2, 69/2, 171/3, 171/4, 169/1, 164/4, 164/5, 164/6, 164/3, 164/2, 165, 61a, 92, 188/13, 63/1, 63/3, 63/4, 62/7, 62/6, 62/5, 62/4,  166/3, 60/5, 172/1, 175, 174/1, 178, 179, 177, 180, 99/3, 12, 42, 187, 165, 58/2, 42, 203, 168, 166/2, 171/2, 176, położonych w obrębie Trzciany, gmina Sępólno Krajeńskim.
 
W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji pok. Nr 7 C.

                                                  Z up. Burmistrza
                                                  inż. Bożena Mikicka
                                                  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                  Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (12 września 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (12 września 2007, 15:03:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 911