Zawiadomienie o wydnaej decyzji - budowa wodociągu w miejscowości Sikorz

Irg. 7624/11/07                                                                    Sępólno Kraj. 2007-09-03

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego


Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 3 września 2007r. na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie
została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Sikorz” planowanej na działkach 40/1, 264, 271, 272, 273, 275, 276/2, 277, 278, 279, 284, 286, 287, 288, 289, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 296, 297/1, 315 obręb Sikorz, gmina Sępólno Kraj.
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji inż. Bożena Mikicka, pokój nr 7b, tel. (0-52) 389 42 38
                                                       Z up. Burmistrza
                                                       inż. Bożena Mikicka
                                                       Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                       Ochrony Środowiska,Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (3 września 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (3 września 2007, 15:02:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 977