Budowa wodociągu w miejscowości Sikorz

Sępólno Kraj. 2007-05-11

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie:
wniosek Gminy Sępólno Kraj. ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wodociągu w miejscowości Sikorz” planowanej na działkach 40/1, 264, 271, 272, 273, 275, 276/2, 277, 278, 279, 284, 286, 287, 288, 289, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 296, 297/1, 315 obręb Sikorz, gmina Sępólno Kraj.

W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji pok. Nr 7 C.


                                                           z up. Burmistrza
                                                           inż. Bożena Mikicka
                                                           Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                           Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (11 maja 2007)
Opublikował: Bożena Mikicka (11 maja 2007, 15:16:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128