Przebudowa drogi wojewódzkiej Tuchola - Rogoźno

Sępólno Kraj. 2006-05-08

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie:
wniosek Firmy Scott Wilson Sp. z o.o. działającej w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogoźno na odcinku km 26 + 360 do km 28 + 490 – przebiegającej przez obszar Powiatu Sępoleńskiego i Gminy Sępólno Krajeńskie”.
W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (t. j. od 9 maja 2006r.  do 30 maja 2006r. ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w pok. Nr 7 C.

                                                                 inż. Bożena Mikicka
                                                                 Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                                 Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (8 maja 2006)
Opublikował: Bożena Mikicka (8 maja 2006, 09:41:07)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (2 listopada 2006, 09:50:54)
Zmieniono: zmieniono link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1809