Budowa instalacji gazowej

Irg.7331/17/05                                                                    Sępólno Kraj., 2005-02-02

                                                       Obwieszczenie
                                               o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

                                                   zawiadamia się

że w dniu  2 lutego 2005 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Państwa Mirosławy i Andrzeja Jaszczyk oraz Bożeny i Dariusza Zabrockich w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  :
"Budowie sieci gazowej zewnętrznej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego 17-19 w Sępólnie Krajeńskim, na działkach 825, 826.”


 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) tel. 052/389 42 38

inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

Irg.7331/17/05                                                               Sępólno Kraj., 2005-02-16

                                                   Zawiadomienie
 

 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego   polegającego na: budowie sieci gazowej zewnętrznej do budynków mieszkalnych,
zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego 17 i 19 w Sępólnie Krajeńskim,
na działkach nr 825 i nr 826
 


W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawioną decyzją i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 


       

Z up. Burmistrza
Inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekeacji

metryczka


Wytworzył: inż. Bożena Mikicka (2 lutego 2005)
Opublikował: Ula Lange (2 lutego 2005, 12:36:41)

Ostatnia zmiana: Ula Lange (18 marca 2005, 10:48:32)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1448