Obwieszczenie Irg 7331/21/04

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie
•   wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na adaptację i dobudowę  do istniejących obiektów  z przeznaczeniem pod stolarnię w Sępólnie Kraj. przy ul. Sienkiewicza 105   przewidzianych do realizacji na działkach ewid. nr 123/4, 127/7 położonych w Sępólnie  Kraj.
•   raport oddziaływania na środowisko na adaptację i dobudowę  do istniejących obiektów  z przeznaczeniem na stolarnię w Sępólnie Kraj. przy ul. Sienkiewicza 105   przewidzianych do realizacji na działkach ewid. nr 123/4, 127/7 położonych w Sępólnie  Kraj.  będących własnością Pana Dariusza Latzke zam. w Sępólnie przy
 ul. Sienkiewicza 52
W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (t. j. od 18  maja 2004r.  do 6 czerwca 2004r.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w pok. Nr 7 G.

Z up. Burmistrza

inż. Bożena Mikicka - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA SĘPÓLNA  KRAJEŃSKIEGO.


Stosownie do art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. Poz. 627) oraz art. 1 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych Ustaw (Dz. U. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 23. 07.2004 r. Została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na stolarnię z częścią biurowo – socjalną i dobudowie do niego budynku produkcyjnego, a także budowie kotłowni technologiczno – grzewczej o mocy 900 kW opalanej odpadami drewna, suszarni tarcicy z 3 komorami suszarniczymi o pojemności 45 m3 każda, zasobnika na trociny z cyklopem i stacji transformatorowej wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi na działkach nr 123/4
i nr 127/7, położonych w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Sienkiewicza 105

 

 W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można się zapoznać z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. przy ul. T. Kościuszki 11, w pok. Nr 7G od 9 00 do godz.15     

 

Z up. Burmistrza Sępólna Kraj.

inż. Bożena Mikicka

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (18 maja 2004)
Opublikował: Ula Lange (18 maja 2004, 15:19:29)

Ostatnia zmiana: Ula Lange (18 marca 2005, 10:34:27)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1631