Kontrole wewnętrzne

Kontrole wewnętrzne

Kontrola Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. przeprowadzona w dniach 12–18 listopada 2003r.

Protokół z kontroli Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. , przeprowadzonej w dniach 12 – 18 listopada 2003r.   I. Stan osobowy Referatu: 3 osoby [...]

Kontrola Samodzielnego Stanowiska d/s Rolnictwa, Leśnictwa i Zadrzewień Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj przeprowadzona w dniach 1-4 kwietnia 2003r.

RL 0717/19/03 Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w miejscu W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne informuję, że: Ad.  1. Znaczki opłaty skarbowej naklejone na decyzje oraz podania zostały     [...]

Kontrola pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. przeprowadzona w dniach 6-8 sierpnia 2003 r

Sępólno Kr. 2003-05-19 GK – 0913/1/2003 Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sępolnie Kr.              W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne [...]

metryczka