Protokół Nr 39/2005

  
Protokół Nr 39/2005
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 7 stycznia 2005r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:

 1. Interesant Zygmunt Adamczak
 2. Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Adela Wiśniewska

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Lustracja kotłowni miejskiej przy ul. Przemysłowej – celem stwierdzenia zaawansowania wykorzystania środków na modernizację kotłowni z pożyczki poręczonej przez Gminę
 3. Wyjaśnienia w sprawie ustnych uzgodnień  w sprawie zagospodarowania działki przy ul. wyłączenie>>
 4. Uzgodnienia z Prezesem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wysokości naliczenia odpisu świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty
 5. Omówienie spraw bieżących
 6. Wolne wnioski i zakończenie.

W/ w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja udała się na lustrację kotłowni miejskiej przy ul. Przemysłowej, będącej w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej,  celem stwierdzenia zaawansowania wykorzystania środków na modernizacje kotłowni z pożyczki zaciągniętej z WFOŚ,   poręczonej przez Gminę.

Wyjaśnień na terenie kotłowni udzielali Henryk Nartowski Kierownik Wydziału Ciepłownictwa ZGK oraz kierownik budowy wykonawcy inwestycji Artur Łukaszewicz.

Pan Cyganek zapytał, czy zostały już uruchomione środki poręczone przez Gminę na
modernizację kotłowni?
Pan Nartowski i Pan Łukaszewicz wyjaśnili, iż w chwili obecnej  zakupiono kocioł, którego koszt wyniósł 700tys.zł.  Dokonano przebudowy linii podawczej do kotła KSS4 oraz zakupu nowego rozdrabniacza – koszt wyniósł 300tys.zł. Ponadto uruchomiono środki w wysokości 80tys.zł. na  zakup konstrukcji stalowych pod budowę wiaty.
Pan Łukasiewicz nadmienił, iż na razie prace sa prowadzone w ramach środków zainwestowanych przez wykonawcę robót, niejako został wyprzedzony okres płatności.
Pan Cyganek zapytał, czy kwota z pożyczki zaciągniętej z Funduszu jest wystarczająca na przeprowadzenie całości modernizacji kotłowni?
Pan Nartowski odpowiedział, iż ZGK postara się zagospodarować kwota pożyczki, aby wystarczyła na przeprowadzenie modernizacji, niemniej jednak realne wydatki „wyjdą” w trakcie trwania inwestycji. Nadmienił, iż planowany czas zakończenia modernizacji jest realny.

Na pytanie członków Komisji o zapasy paliwa (słoma w balotach) Pan Nartowski odpowiedział, iż w przypadku braku mroźnej zimy może pozostać na następny sezon grzewczy około 3tys. ton paliwa.

Pan Łukaszewicz, na pytanie członków Komisji, odpowiedział, iż do miesiąca kwietnia powinien zostać uruchomiony trzeci kocioł wraz z podłączeniem sieci ciepłowniczej. 

Komisja na koniec lustracji zapoznała się szczegółowo z całokształtem dokumentacji obejmującej projekt modernizacji kotłowni.
Uzyskano również informację, iż wszelkie zadania dot. modernizacji kotłowni SA realizowane zgodnie z harmonogramem podpisanym przez ZGK z Ekofunduszem i WFOŚ.
Dokonywanie kolejnych etapów modernizacji , w ramach środków przekazywanych transz, będzie następować po rozliczeniu z pożyczkodawcą wykonania bieżącego stanu inwestycji.

Ad.3. Komisja w tym punkcie spotkała się z Panem Adamczakiem, dzierżawcą działki Nr wyłączenie>>celem ostatecznego wyjaśnienia zasad jej zagospodarowania. 

Pan Cyganek odczytał Panu Adamczakowi pismo Zastępcy Burmistrza, z którego wynika iż nie doszło pomiędzy nim a Panem Adamczakiem do uzgodnień w sprawie zmiany zagospodarowania w/w działki. Z-ca Burmistrza wyjaśnia w piśmie, iż Pan Adamczak podczas podpisywania umowy dzierżawy przedstawił jedynie informacyjnie swoją koncepcje jej dalszego zagospodarowania tj. potrzebę wzniesienia ogrodzenia oraz nasadzenia drzewek.

Pan Adamczak przyznał, iż rzeczywiście miały miejsce zdarzenia przedstawione w piśmie. Ostatecznie Komisja, po przeprowadzeniu dyskusji z Panem Adamczakiem wypracowała następujący consensus:

 • Pan Adamczak zwróci się do Zastępcy Burmistrza z wypracowaną koncepcją zagospodarowania działki, uwzględniającą faktyczny stan działki
 • Komisja zwróci się z pismem do zastępcy Burmistrza o sporządzenie dokumentu w sprawie zagospodarowania działki, mającego charakter uzgodnień, zgodnie z warunkami umowy dzierżawy z uwzględnieniem uwarunkowań paragrafu 2 dot. wyrażenia zgody właściciela na zmianę zagospodarowania działki.

Ad.4. Komisja spotkała się z Prezesem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego celem dokonania uzgodnień w sprawie wysokości naliczenia odpisu świadczeń socjalnych na 2005r.  dla pracowników gminnej oświaty.

Na wstępie Pan Cyganek odczytał pismo Oddziału ZNP w sprawie stanowiska Związku odnośnie naliczania funduszu socjalnego na 2005r. oraz prośby zajęcia się tą sprawą przez Komisje Rewizyjną. (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pan Cyganek następnie poinformował, iż w dniu 21 grudnia 2004r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej, zakładowych komisji socjalnych oraz dyrektorów szkół. Podczas powyższego spotkania Dyrektor ZOOS Pan Tymecki
przedstawił całokształt dokumentacji w sprawie naliczania wysokości świadczeń socjalnych oraz udzielił szczegółowych wyjaśnień w w/w  sprawie (wyjaśnienia Pana Tymeckiego stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Pan Cyganek po przedstawieniu powyższych wyjaśnień Pani Wiśniewskiej zwrócił się do niej z zapytaniem, czy materiał wypracowany przez Pana Tymeckiego jest satysfakcjonujący dla Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Pani Wiśniewska odpowiedziała, iż przede wszystkim oczekuje pisemnej odpowiedzi Komisji w rozpatrywanej sprawie, celem przedstawienia jej na najbliższym posiedzeniu Zarządu ZNP.
Ze swojej  strony nadmieniła, iż priorytetem jest przede wszystkim nie zdejmowanie środków z wypłat nauczycieli na świadczenia socjalne. Ponadto zasugerowała, iż spotkanie zorganizowane w dniu 21 grudnia odbyło się stanowczo w zbyt późnym terminie, co zdecydowanie utrudniło rozwiązanie spraw związanych z naliczaniem funduszu świadczeń socjalnych.

Ostatecznie Komisja postanowiła, iż udzieli pisemnej odpowiedzi Pani Wiśniewskiej na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Pana Tymeckiego na spotkaniu oświatowym w dniu 21 grudnia 2004r. , która to została zaakceptowana przez Komisje podczas dzisiejszego posiedzenia.

Komisja, odnosząc się do możliwości przeprowadzenia kontroli naliczania wysokości świadczeń socjalnych – stwierdziła iż wszelkie dane dotyczące procedury naliczania zawarte są w dokumentacji   przedstawionej przez Pana Tymeckiego. 

Komisja w tym punkcie zapoznała się również informacyjnie z pismem NSZZ Solidarności oświatowej, zawierającym stanowisko w sprawie naliczania świadczeń socjalnych.

Ad.5. W bieżących sprawach Komisja omówiła następujące tematy:

 • Komisja zapoznała się z przygotowanym przez Pana Cyganka pisemnym stanowiskiem Komisji w sprawie stanu zatrudnienia w Sępoleńskim Domu Kultury (stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
 • Członkowie Komisji przedstawili swoje propozycje do planu pracy Komisji na 2005r.
  Wypracowany plan pracy Komisji, obejmujący zadania na cały rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja ponadto postanowiła, iż podczas swoich posiedzeń dokona również sprawdzenia wykonania zaleceń odnośnie ewidencji miejsc pamięci narodowej oraz dokona powtornej wizytacji jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Ad.6. W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Cyganek

protokołował:
Tomasz Dix


Wytworzył: Tomasz Dix (7 stycznia 2005)
Opublikował: Tomasz Dix (13 marca 2005, 17:30:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij