Protokół Nr 36/2004

 

Protokół Nr 36/2004
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 2 grudnia 2004r
.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Zadrzewień Jarosław Dera.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku.
 2. Dalsze rozpatrzenie sprawy trybu sprzedaży działki Nr 150 w Lutówku
 3. Opinia Komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 2005r.
 4. Omówienie spraw bieżących
 5. Wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1. Po stwierdzeniu quorum Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany powyżej porządek posiedzenia.

Ad.2. Komisja przystąpiła do dalszego rozpatrywania trybu sprzedaży działki Nr 150 w Lutówku.
Pan Cyganek na wstępie poinformował, iż zapoznał się szczegółowo z dokumentacją w przedmiotowej sprawie. W dokumentacji znajduje się kilka kluczowych zagadnień dla sprawy. Przede wszystkim zaistniał brak w dokumentacji wniosku Pani Zagozdy na użytkowanie działki, jaki miał być złożony w dniu 4 października 1991r. (taka data wynika z pisma, będącego odpowiedzią w sprawie wystosowanego przez ówczesnego Kierownika Referatu Oświaty Pana Sucharskiego. Z dokumentacji więc nie wynika, czy w ówczesnym czasie zaistniała tylko chęć nasadzenia świerków przez Panią Zagozdę, czy też plantacja świerków była już nasadzona.  Kluczowym dla prac Komisji, w związku z powyższym wydaje się być zapoznanie przez Komisję z w/w wnioskiem. Ponadto nawiązaniem do sprawy zasadzenia plantacji świerków jest fakt, iż w pierwotnej umowie dzierżawy podpisanej przez Panią Zagozdę nie ma żadnej wzmianki o plantacji świerków (umowa z 2000r.)

Komisja, w związku z powyższymi wątpliwościami postanowiła, iż wystąpi z pismem do Pani Zagozdy o udostępnienie kserokopii wniosku z dnia 4 października 1991. w sprawie możliwości zagospodarowania działki Nr 150 w Lutówku, złożonego do ówczesnego Kierownika Oświaty Pana Sucharskiego
Komisja podejmie dalsze czynności w sprawie po zapoznaniu się z treścią powyższego wniosku, gdyż stanowi on kluczowy dokument w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.

Komisja zaprosiła również na posiedzenie Pana Jarosława Derę, celem uzyskania informacji w sprawie definicji „plantacji wieloletniej”  której to określenie pojawia się w piśmie Kierownika Referatu Oświaty.
Pan Dera wyjaśnił, iż żeby założyć plantację wieloletnią należy uzyskać w tej sprawie zgodę właściciela gruntu. Nadmienił, iż określeniem plantacji wieloletniej można również objąć plantację świerków. W przypadku, gdy działka została oddana w użytkowanie na okres 5 lat a potem użytkowanie to nie zostało przedłużone – to użytkownik powinien przywrócić działkę do stanu pierwotnego tj. w omawianym przypadku ściąć posadzone świerki.
Pan Cyganek zapytał o kwestię lat posadzonych drzewek. Wg Pana Dery istnieje prawdopodobieństwo, iż świerki zostały nasadzone już przed wydaniem zezwolenia na założenie plantacji.

Ad 3. Komisja przystąpiła do analizy projektu budżetu gminy Sępolno Kraj. na 2005r.
 
Komisja, po zapoznaniu się projektem, stwierdziła kilka niezrozumiałych zapisów tj.:

 • niezgodność w zapisach w planie dochodów (brak działu 010 – „łowiectwo i leśnictwo”)
 • tożsama liczbę dzieci (dotyczy dowozów do szkół) w porównaniu z rokiem ubiegłym
 • dysproporcje występujące w kwocie subwencji wyrównawczej
 • wynagrodzenia osobowe w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej, nawet ze składką ZUS, planowane są kwocie mniejszej, niż same wynagrodzenie ujęte w budżecie tegorocznym.
 • niedokładne podsumowanie kwot w wydatkach na telefony w ZOOS
 • brak uwzględnienia dotacji na potrzeby Szkolnego i Ludowych Związków Sportowych.

Pan Wagner zasygnalizował  brak ujęcia w projekcie zwiększenia wynagrodzeń dla sołtysów z kwoty 800 do 1000zł. rocznie.
Pan Nikel zwrócił uwagę, iż można by poczynić w niektórych przypadkach inwestycje, które na pewno przyniosłyby w określonym odcinku czasu zwrot poniesionych kosztów (przykład – możliwość wymiany nieszczelnych okien w Sępoleńskim Domu Kultury)

Komisja upoważniła Pana Cyganka do przedstawienia powyższym wątpliwości na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu.

Ad.4. W bieżących sprawach:

 • Komisja przyjęła do wiadomości odpowiedź od Ochotniczej Straży Pożarnej na jej wnioski wysunięte podczas przeprowadzonej kontroli rozdysponowania finansów finansów jednostkach OSP.
 • Komisja postanowiła wystosować pismo do Burmistrza w sprawie zalegalizowania w umowie dzierżawy działki 224/4 przy ul. Polnej wzniesienia ogrodzenia i nasadzenia świerków przez dzierżawcę Pana Zygmunta Adamczaka. Komisja stwierdziła bowiem, iż powyższe działania dokonane przez dzierżawcę w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawienia estetyki w/w działki.

Ad.5. W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Cyganek

protokołował:
Tomasz Dix


Wytworzył: Tomasz Dix (2 grudnia 2004)
Opublikował: Tomasz Dix (13 marca 2005, 17:19:48)

Ostatnia zmiana: Administrator (13 marca 2005, 17:47:52)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1196

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij