Protokół Nr 57/2005

Protokół Nr 57/05
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 22 listopada 2005r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni gość inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego Barbara Kaplar.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Przeprowadzenie kolejnych czynności wyjaśniających w sprawie wniosku Pana Dariusza Sowińskiego, połączone z przeprowadzeniem wizji lokalnej.
 3. Przeprowadzenie wizji lokalnej w Wiejskim Domu Kultury w Wałdowie celem sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych.
 4. Wolne wnioski i zakończenie.  

W/wym. porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Pan Cyganek nakreślił Pani Kaplar dotychczasowe ustalenia Komisji w sprawie wniosków zawartych w piśmie Pana Dariusza Sowińskiego w sprawach:

 1. Prośby o weryfikację faktur za remont budynku w Zalesiu, który został przeprowadzony w wyniku wybuchu gazu.
 2. Prośby o ustalenie faktycznych rozliczeń za wykonanie przyłącza energetycznego i zmiany przez jednego z mieszkańców instalacji elektrycznej z jednofazowej na trójfazową.     
 3. Prośby o wyjaśnienie spraw związanych z podstawą, na jakiej został skierowany do sądu pozew o eksmisję.

Odnośnie sprawy sądowej Pani Kaplar wyjaśniła, iż pozew o eksmisję został złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową, jaką utworzyli pozostali mieszkańcy budynku. Utworzenie Wspólnoty nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawa wniesionego pozwu została zakończona wyrokiem, rzeczywiście eksmisja może zostać przeprowadzona, Gmina w tym przypadku nie jest zobowiązana zapewnić mieszkania zastępczego Panu Sowińskiemu.

Komisja, w związku z powyższymi wyjaśnieniami, postanowiła nie ingerować w sprawy objęte postępowaniem sądowym (eksmisja). 

Komisja zwróciła się następnie do Pani Kaplar o wyjaśnienie sprawy ewentualnego zainstalowania elektryczności trojfazowej.
Pani Kaplar stwierdziła, iż nie posiada na ten temat żadnych informacji, brak jest zapisów o istnieniu takiej instalacji w odpowiednim protokole sporządzonym przez pracowników Zakładu Energetycznego. 

Komisja, po uzyskaniu wyjaśnień Pani Kaplar, oraz po zapoznaniu się z następującą dokumentacją:

 1. Protokołem Nr PINB-7143-Sęp-39/04/05 z dnia 24 lutego 2005r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim
 2. Protokołem kontroli Nr 000072 z dnia 10 grudnia 2004r. Zakładu Energetycznego w Bydgoszczy Rejon Energetyczny w Nakle n/Not.
 3. Protokołem kontroli utrzymania obiektu Nr PINB-7143-Sęp/39/04 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim.  

- nie stwierdziła zapisów świadczących o zainstalowaniu trójfazowej instalacji elektrycznej. 

 Komisja następnie udała się wraz z Panią Kaplar do Zalesia celem dokonania wizji lokalnej budynku. 

Wyjaśnień Komisji udzielał Pan Dariusz Sowiński.
Wniósł on zastrzeżenia do remontu niektórych ścian. Jego zdaniem ściana o powierzchni 15m2 nie była uszkodzona, mimo to dokonano jej remontu. Zakwestionował również remont ściany z pozycji nr 7 rachunku za wykonane prace, wg niego powierzchnia 28m2 jest zawyżona.  
Komisja natomiast zwróciła uwagę na remont ściany z pozycji nr 6, powierzchnia ujęta w rachunku wynosi 48m2. Komisja po dokonaniu pomiaru ściany korytarza stwierdziła iż być może remont dotyczył właśnie tej ściany (opomiarowana powierzchnia ściany wyniosła około 38m.).

Obecna również podczas wizji lokalnej sasiadka Pana Sowińskiego Pani Borysionek zadeklarowała, iż nie wnosi żadnych oddzielnych roszczeń do Pana Sowińskiego z tytułu szkód powstałych podczas wybuchu. 

Komisja stwierdziła, iż kwestię remontu ścian z pozycji nr 6 i nr 7 należy wyjaśnić z nadzorującym wykonanie prac Panem Jerzym Lutowskim.

Komisja spotkała się z pracownikiem Zakładu Robót Publicznych Panem Jerzym Lutowskim celem wyjaśnienia spraw związanych z remontem ścian w budynku w Zalesiu.
Pan Cyganek zapytał o kwestię remontu ściany ujętej w pozycji nr 6, w ekspertyzie nie ma zapisów o konieczności jej remontu, ponadto rozbieżny jest metraż przeprowadzonego remontu.

Pan Lutowski wyjaśnił, iż remont ściany został przeprowadzony ze względu na fakt odpadania tynku, w związku z tym iż ściana znajduje się na klatce schodowej doliczono, zgodnie z odpowiednimi tabelami, 15% szacunkowej powierzchni do kosztów remontu tejże ściany. Remont ściany został wykonany na zlecenie.
Pan Cyganek zapytał również o pozycję nr 7, obejmującą remont ściany o powierzchni 28m2.

Pan Lutowski odpowiedział, iż bez dostępu do odpowiedniej ekspertyzy nie jest w stanie udzielić wyjaśnień na ten temat.

Odnośnie pytań członków Komisji n/t możliwości zainstalowania instalacji elektrycznej trójfazowej Pan Lutowski stwierdził, iż być może jeden z mieszkańców budynku dokonał tejże instalacji we własnym zakresie.

Komisja ponadto zwróciła uwagę na dwie wątpliwe sprawy związane z instalacją elektryczną:

 1. istnieje rozbieżność w zabezpieczeniu podliczników, umowa określa je na 25 Amper, gdy tymczasem stan faktyczny wynosi 32 Amper.
 2. wszystkie podliczniki, poza należącym do Pani Froehlke są zamontowane na korytarzu (zgodnie z umową), tylko ten jeden w mieszkaniu.

Komisja ustaliła, iż ostateczne stanowisko w sprawie Pana Sowińskiego wypracuje na swoim kolejnym posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2005r.
Komisja upoważniła Pana Lutowskiego do uzyskania ekspertyzy od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem wyjaśnienia, na jej podstawie, pozostałych, wątpliwych spraw związanych z przeprowadzeniem remontu budynku w Zalesiu.     
Komisja stwierdziła, iż niezbędnym na kolejnym posiedzeniu Komisji jest udział Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Pani Mikickiej.

Ad.3. Komisja przeprowadziła wizję lokalną w Wiejskim Domu Kultury w Wałdowie celem stwierdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych, jakie Komisja wypracowała podczas swojego posiedzenia w dniu 20 października 2005r.

Komisja nie zastała w pracy Kierownika WDK w Wałdowie.

Komisja stwierdziła,iż:

 • pomieszczenie kotłowni jest ogólnodostępne (nie zamknięte na klucz). Wyjaśniono, iż klucze do pomieszczenia posiadają robotnicy przeprowadzający prace remontowe w budynku WDK, korzystający z tego pomieszczenia podczas dokonywania remontu.
 • nie został zabezpieczony wsyp do opału (obecne zamknięcie na kłódkę jest bezcelowe z powodu wyłamanych zawiasów).
 • nie wywieszono na stosownym miejscu obsługi instrukcji kotła.
 • zgodnie z zaleceniami zainstalowano natomiast gaśnicę oraz zmodernizowano instalację elektryczną (nowe gniazdka).

W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Cyganek

protokołował:   
Tomasz Dix


Wytworzył: Tomasz Dix (22 listopada 2005)
Opublikował: Tomasz Dix (4 grudnia 2005, 15:00:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij